Milli Emlak Genel

Milli Emlak Genel Tebliği sıra no 359

359 sıra no'lu Milli Emlak Genel Tebliği, 5 Kasım 2013 Salı günü (bugün) 28812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ kapsamında 345 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliğinde yapılan değişikliklere yer veriliyor...

Milli Emlak Genel

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No: 358!

358 Sıra No'lu Milli Emlak Genel Tebliği 17 Eylül 2013 Salı günü (bugün) 28768 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ kapsamında kiralama yapılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor...

357 Sıra No lu

357 Sıra No'lu Milli Emlak Genel Tebliği!

7 Ağustos 2013 Çarşamba günü 28731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:350)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında yer alan hükümleri görmek için haberimizi inceleyebilirsiniz...

28682 sayılı Milli

28682 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği!

19 Haziran 2013 Çarşamba günü Resmi Gazetede yayımlanan 28682 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği için haberimizi inceleyebilirsiniz...

Milli Emlak Genel

Milli Emlak Genel Tebliği!

31 Mayıs 2013 Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanan 28663 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği için haberimizi inceleyebilirsiniz...

Milli Emlak Genel

Milli Emlak Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı!

Hazine taşınmazları üzerinde ön izin ve kullanma izni verilmesi ile irtifak hakkı tesis edilmesi işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı  

Milli Emlak genel

Milli Emlak genel tebliği yayınlandı

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü resmi kurumlarda uygulanmak üzere genel tebliğ yayınladı

Milli Emlak Genel

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 7 arsa satacak

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Ankara, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Muğla ve Antalya'da arsa satacak.

Milli Emlak Genel

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden 7 satılık arsa

Milli Emlak Genel Müdürlüğü Balıkesir, İzmir ve Antalya'daki 7 arsa için ihale açtı.


Milli Emlak Genel Tebliği sıra no 359

Milli Emlak Genel

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 345)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 359)

MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 345)’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “orman vasfıyla tapuda Hazine adına tescil edilen ve daha sonra Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan veya doğrudan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.


Yukarıda bir maddesi değiştirilen tebliğin tam metni:


4 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28343


TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 345)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Genel Tebliğin amacı, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (B) bendine...


bilge özdemir hilmi ışıkören
© 2007 - 2014 Emlak Kulisi Tüm Hakları Saklıdır.
Emlakkulisi.com dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.. Rss