Mimarsinan Revizyon Uygulama imar Planı


Mimarsinan Revizyon Uygulama imar Planı

Mimarsinan Revizyon UygulamaBÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ AÇIK ARTTIRMA İLANI


DOSYA NO: 2011/6387 Tal.


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri;

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Büyükçekmece ilçesi, Mimarsinan Köyü, 670 Ada, 1 Parselde kayıtlı, 1.480,78 m2 miktarlı ARSA vasıflı taşınmazın tamamı.


TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, imar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.10.2011 ta¬rih, M.34.3.BÜY.0.013/310.05.02-399537 cevabi yazısı ile İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Mimarsinan Merkez Mahallesi, 670 Ada, 1 nolu parsel 05.10.2000 onay tarihli, 1/1000 ölçekli Mimarsinan Revizyon Uygulama imar Planında, Blok Nizam, 4 kat, Emsal: 1.20, konut alanı olarak ayrıldığı bildirilmiştir.


TAŞINMAZIN EVSAFI: Satışa konu taşınmaz İstanbul İli, Büyükçekmece ilçesi, Mimarsinan Merkez Mahallesi, Piri Reis Caddesi, Hazar Sokakta kâin, 670 ada, 1 no ile kayıtlı parselin tamamıdır. Satışa konu taşınmaz 1.480,78 m2 alanlı...