miras davaları zamanaşımı süreleri
 • miras davaları zamanaşımı
  miras davaları zamanaşımı süreleri
  2013-09-26 01:32:52
  Miras hukukunda zamanaşımı süreleri her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden, iyi niyetli davalılara karşı on yıl, iyi niyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşüyor...
 • Miras davaları ne
  Miras davaları ne kadar sürede sonuçlanır?
  2013-10-03 03:23:02
  Miras davasının süresi; mirasçıların sayısı ve davanın türüne göre farklılık gösteriyor. Her mirasçının güncel adresinin bulunması ve dava dilekçesinin tebliği de belli bir süre alabiliyor. Miras davaları ne kadar sürede sonuçlanır?...
 • Miras taksim sözleşmesi
  Miras taksim sözleşmesi zamanaşımı!
  2013-09-29 02:43:00
  Miras taksim sözleşmelerinden doğan borçlar için kanunda özel bir zaman aşımı öngörülmediğinden miras taksim sözleşmesi zamanaşımı 10 yıllık süreye tabidir. Bu sözleşmelerde zaman aşımının başlangıcı, ferağ ümidinin kesildiği andır...
 • Miras hukukunda zamanaşımı
  Miras hukukunda zamanaşımı süreleri!
  2013-09-26 01:32:52
  Miras hukukunda zamanaşımı süreleri her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden, iyi niyetli davalılara karşı on yıl, iyi niyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşüyor...
 • Miras hukuku
  Miras hukuku zamanaşımı!
  2013-09-25 23:58:21
  Miras hukuku zamanaşımı süresi her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden, iyi niyetli davalılara karşı on yıl, iyi niyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşüyor...
 • Miras hukuku
  Miras hukuku davaları!
  2013-09-21 21:51:00
  Miras hukuku davaları miras sözleşmesinden doğuyor. Ancak miras sözleşmesinde mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi ile bir de mirastan feragat durumlarında farklılık gösteriyor. Sağlığında verilen mallar için resmi defter düzenlenmesi gerekiyor...
 • Miras hukukunda
  Miras hukukunda tenkis!
  2013-09-20 23:38:09
  Miras hukukunda tenkis davaları ölüme bağlı bir tasarrufun iptali için açılabiliyor. Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, miras bırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava etme hakkına sahip olabiliyorlar...
 • Miras davaları uzun
  Miras davaları uzun sürer mi?
  2010-05-17 07:42:00

  Posta Gazetesi'nden Tamer Heper, vatandaşların sorularını yanıtlıyor...

 • Gayrimenkul milyarderlerinin miras
  Gayrimenkul milyarderlerinin miras davaları!
  2009-12-03 13:46:00
  Kurucuları hayata veda ettikten sonra başlayan aile içi kavgalar sanayi devlerinin çarklarını durdurdu

miras davaları zamanaşımı süreleri

miras davaları zamanaşımı


Miras hukukunda zamanaşımı süreleri!

Ölüme bağlı tasarrufların iptali için açılacak davanın miras hukukunda zamanaşımı sürelerinde, davacının tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl içerisinde zamanaşımına uğruyor. Miras hukukunda zamanaşımı süreleri her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden, iyi niyetli davalılara karşı on yıl, iyi niyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşüyor.


Miras hukukunda zamanaşımı sürelerine göre açılmış olan tenkis davası, mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşüyor. 


Bir tasarrufun iptali bir öncekinin yürürlüğe girmesini sağlarsa, süreler iptal kararının kesinleşmesi tarihinde işlemeye başlıyor.Miras hukuku ölen kişinin borcu!
Miras hukuku ölüme bağlı tasarruflar!
Miras...