miras hukuku pay oranları

 • miras hukuku pay
  miras hukuku pay oranları
  2013-09-24 23:34:00
  Miras hukuku kira geliri birden çok mirasçının bulunduğu mirası sadece tek bir mirasçının kullanıp kiraya verip kira gelirini de diğer mirasçılara vermemesi durumunda dava açarak çözüme kavuşturulabilen bir durumdur...
 • Miras paylaşımı
  Miras paylaşımı davası!
  2013-09-24 22:17:00
  Miras paylaşımı davası mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi durumunda ve mirastan feragat durumunda farklılık gösteriyor. Bu durum Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddelerinde düzenleniyor. Miras paylaşımında tenkis davası söz konusu olabiliyor...
 • Miras hukukunda saklı
  Miras hukukunda saklı pay nedir?
  2013-09-24 02:39:35
  Miras hukukunda saklı pay nedir?: Miras hukukuna göre mirasbırakan malvarlığının tamamını istediği kişiye miras olarak bırakamıyor. Bu durumda kanuni mirasçıların miras üzerinde saklı pay olarak adlandırılan hakları bulunuyor...
 • Miras hukuku
  Miras hukuku vasiyetname!
  2013-09-24 02:24:26
  Miras hukuku vasiyetname resmi yazılı, el yazılı ve sözlü olarak üç şekilde yapılabiliyor. Resmi yazılı vasiyetname yapılırken sulh hakimi, konsolosluk veya noter önünde yapılması şartı bulunuyor...
 • Miras hukuku pay
  Miras hukuku pay oranları!
  2013-09-24 01:48:12
  Miras hukuku pay oranlarının mirasçılar arasındaki dağılımından aşağıda bahsedeceğiz. Mirasçılık hakları, kanundan doğan haklar olmakla birlikte, kimi zaman, murisin ölmeden önce yapmış olduğu “ölüme bağlı tasarruflar” şeklinde de olabiliyor....
 • Miras hukuku tapuda
  Miras hukuku tapuda isim tashihi!
  2013-09-25 01:00:00
  Miras hukuku tapuda isim tashihi için taşınmazın maliki yada mirasçıları, müşterek mülkiyet sözkonusu ise sadece isim düzeltilmesi isteyen pay sahibi, ismi düzeltilmesi talep edilen paydaş ölü ise onun mirasçıları dava açma hakkına sahip oluyorlar...
 • Miras hukuku pay
  Miras hukuku pay oranları!
  2013-09-24 01:48:12
  Miras hukuku pay oranlarının mirasçılar arasındaki dağılımından aşağıda bahsedeceğiz. Mirasçılık hakları, kanundan doğan haklar olmakla birlikte, kimi zaman, murisin ölmeden önce yapmış olduğu “ölüme bağlı tasarruflar” şeklinde de olabiliyor....
 • Miras hukuku
  Miras hukuku paylaşım!
  2013-09-24 00:14:18
  Miras hukuku paylaşımında yasal mirasçılar; çocuklar, sağ kalan eş, anne, baba, kardeşler olarak birinci derece yakınlar sıralanabilir. Çocukların mirasçı olduğu durumda bütün çocuklar eşit olarak mirastan pay alırlar...
 • Miras hukuku üvey
  Miras hukuku üvey anne!
  2013-09-23 22:28:15
  Miras hukuku üvey anne konusu miras ilgili merak edilen konulardan biridir. Miras hukukuna göre üvey anne mirasbırakanla ölüm anında resmi olarak evli ise mirastan alacağı pay yine dörtte bir orandır...
 • Gayrimenkul miras
  Gayrimenkul miras hukuku!
  2013-09-21 23:57:24
  Gayrimenkul miras hukuku, ölen kişinin eşi ve çocuklarının sağ olduğu durumlarda paylaşım açısından önem taşıyor. Gayrimenkulün mirasçılar arasında paylaştırılmasını miras hukuku düzenliyor. Buna göre mirasçılara düşecek pay aşağıda yer alıyor...
 • Miras hukuku üvey
  Miras hukuku üvey kardeş!
  2013-09-21 23:43:37
  Miras hukuku üvey kardeş durumunda miras bırakan kişinin iki ayrı eşinden olan çocuklarsa mirasa eşit oranda ortak oluyorlar. Ancak ikinci eşin bir başka çocuğu varsa miras bırakana göre üvey evlat olacağı için mirastan pay alamıyor...
 • Miras hukuku evlat
  Miras hukuku evlat edinme!
  2013-09-21 02:58:08
  Miras hukuku evlat edinme konusunda evlat edinilen çocuklar, kan hısmı olan diğer çocuklar gibi mirastan eşit oranda pay alabiliyorlar. Ancak, evlat edinen kişinin hısım ve akrabaları evlat edinilene mirasçı olamıyor...
 • Miras hukuku
  Miras hukuku soruları!
  2013-09-20 20:50:49
  Miras hukuku soruları, vasiyetname varsa veya yoksa miras paylaşımı nasıl yapılır, veraset ilamı nedir, yasal mirasçılar kimlerdir, mirasta saklı pay nedir, miras hangi durumlarda reddedilebilir gibi sorulardan meydana geliyor....
 • Miras hukuku saklı
  Miras hukuku saklı pay!
  2013-09-20 01:28:40
  Miras hukuku saklı pay, miras bırakana belirli derecede yakınlığı olan kişilerin miras bırakanın malvarlığı üzerinde hakka sahip olması gerektiği düşüncesine dayanıyor. Yani miras bırakan, malının tamamını istediği kişiye bırakamıyor...
 • Miras hukuku mal
  Miras hukuku mal paylaşımı!
  2013-09-19 03:06:51
  Miras hukuku mal paylaşımı konusunda miras bırakanın çocukları arasındaki mal paylaşımı cinsiyet ve yaş ayrımı olmaksızın eşit oluyor. Ayrıca evlilik dışı doğan bir başka çocukta aynı mirastan pay alabiliyor...
 • Medeni kanun miras
  Medeni kanun miras hukuku!
  2013-09-19 02:51:00
  Medeni kanun miras hukuku anlatımında mirasçıların kimler olduğundan bahsediliyor. Buna göre mirasçı olacak kişiler ölen kişinin çocukları,eşi,anne babaları, kardeşleri, evlatlığı ve evlilik dışı hısımları olarak belirtiliyor...
 • Miras hukuku
  Miras hukuku nedir?
  2013-09-19 02:10:55
  Miras hukuku nedir?: Gerçek kişinin ölmesi veya bu kişinin gaipliğine dair bir karar verilmesi halinde, ölen kişinin malvarlığının kimlere, ne oranda ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk kurallarına deniyor...
 • Miras hukuku mal
  Miras hukuku mal paylaşımı oranları!
  2013-09-19 01:01:00
  Miras hukuku mal paylaşımı oranlarında veraset ilamının çıkmasından sonra eşe dörtte bir, çocuklara ise dörtte üç olarak biliniyor. Farklı durumlarda ise oranların ne olduğu aşağıda yer alıyor...

miras hukuku pay oranları

miras hukuku pay


Miras hukuku kira geliri!


Diyelim ki, size miras olarak bir takım gayrimenkuller kaldı ve birden çok mirasçısınız. Diğer mirasçılar, bu mallardan faydalanıyorlar, kullanıyorlar ve size herhangi bir hak vermiyorlar. Örneğin, bir mirasçı yıllardır miras kalan evde oturuyor ve size hiç kira geliri ödemiyor, ya da gayrimenkulü kiraya vermiş ancak size kira bedelinin hissenize düşen kısmını göndermiyor. Bu durumda ne yapacağız?


Böyle bir durumun varlığı halinde, müdahalenin men’i ve ecrimisil davalarını açabilme hakkınız bulunuyor. Müdahalenin men’i ile söz konusu mirasçının gayrimenkul üzerindeki müdahalesinin kaldırılması mahkemeden talep edilebiliyor. Ecrimisil ile ise, davalının fuzuli işgalinden dolayı size ödemesi gereken bedeli alabiliyorsunuz.


Ecrimisil davasının açılması ile, gayrimenkulü sizin onayınız, rızanız olmadan kullanan kişiden geriye dönük olarak 5 yıllık bir bedel talep etme hakkınız bulunuyor. Ancak bunun...