miras hukukunda eşe düşen pay hukuku

 • miras hukukunda eşe
  miras hukukunda eşe düşen pay hukuku
  2013-09-21 02:50:02
  Miras hukukunda evlatlık kendisini evlat edinenin öz çocuğuymuş gibi onun mirasında hak sahibi oluyor. Bunun yanında evlatlık kendi öz ailesinden de miras alma hakkına sahip oluyor....
 • Miras hukukunda eşe
  Miras hukukunda eşe düşen pay hukuku!
  2013-09-21 02:42:36
  Miras hukukunda eşe düşen pay hukukunu Türk Medeni Kanunu'nun 499. maddesi düzenliyor. Kanuna göre sağ kalan eşin miras alabilmesi için miras bırakanın ölümü anında evli olmaları gerekiyor...
 • Miras hukukunda intifa
  Miras hukukunda intifa hakkı!
  2013-09-24 02:48:18
  Miras hukukunda intifa hakkı, eşin miras taksimi sırasında intifa hakkını seçmesinde eğer mirasın yarısına sahipse bu durumda kullanabildiği bir haktır. Ancak intifa hakkı miras olarak bırakılamıyor...
 • Miras hukukunda saklı
  Miras hukukunda saklı pay nedir?
  2013-09-24 02:39:35
  Miras hukukunda saklı pay nedir?: Miras hukukuna göre mirasbırakan malvarlığının tamamını istediği kişiye miras olarak bırakamıyor. Bu durumda kanuni mirasçıların miras üzerinde saklı pay olarak adlandırılan hakları bulunuyor...
 • Miras hukukunda
  Miras hukukunda bağışlama!
  2013-09-24 00:08:00
  Miras hukukunda bağışlama sözleşmesi bağışlayanın sağlığında tek taraflı olarak malvarlığında tasarrufta bulunarak bağışlananı zenginleştirdiği sözleşme türü olarak nitelendiriliyor. Türk Borçlar Kanununun 285.maddesinde bağışlama sözleşmesi anlatılıyor..
 • Miras hukukunda aile
  Miras hukukunda aile konutu!
  2013-09-21 19:36:43
  Miras hukukunda aile konutu kavramı ile sağ kalan eşin mal rejimleriyle ilgili veya miras haklarıyla ilgili aile konutu veya ev eşyaları üzerindeki haklarının eşinin ölüm sebebiyle devam etmesi amaçlanıyor....
 • Miras hukukunda akrabalık
  Miras hukukunda akrabalık dereceleri!
  2013-09-21 03:22:00
  Miras hukukunda akrabalık dereceleri birinci, ikinci ve üçüncü derece kan hısımları olarak ayrılıyor. Anne, baba ve çocuklar birinci derece kan bağını oluşturduğu için miras hukuku mirasın payında bu kişilere öncelik tanıyor...
 • Miras hukukunda alt
  Miras hukukunda alt soy!
  2013-09-21 03:14:49
  Miras hukukunda alt soy, çocuklar, torunlar, torunlarının çocukları, çocuklarının torunları ve devamı şeklinde oluyor. Miras bırakanın altsoyu 1. Zümre mirasçılardır. Bu kişiler mirasın ilk sahipleridir...
 • Miras hukukunda
  Miras hukukunda evlatlık!
  2013-09-21 02:50:02
  Miras hukukunda evlatlık kendisini evlat edinenin öz çocuğuymuş gibi onun mirasında hak sahibi oluyor. Bunun yanında evlatlık kendi öz ailesinden de miras alma hakkına sahip oluyor....
 • Miras hukukunda eşe
  Miras hukukunda eşe düşen pay hukuku!
  2013-09-21 02:42:36
  Miras hukukunda eşe düşen pay hukukunu Türk Medeni Kanunu'nun 499. maddesi düzenliyor. Kanuna göre sağ kalan eşin miras alabilmesi için miras bırakanın ölümü anında evli olmaları gerekiyor...
 • Miras hukukunda eşin
  Miras hukukunda eşin payı!
  2013-09-21 02:33:44
  Miras hukukunda eşin payı ailedeki diğer fertlerin olup olmamasına göre değişiyor. Örneğin çocukları varsa mirastan alacağı oran, 1/4 iken çocuklarının, anne-baba ve kardeşlerinin olmaması halinde büyükanne ve büyükbaba ile miras paylaşılıyor...
 • Miras hukukunda mahfuz
  Miras hukukunda mahfuz hisse!
  2013-09-21 00:01:29
  Miras hukukunda mahfuz hisse başka bir değişle saklı pay; Kanuni mirasçılardan murise çok yakın olanlara tanınan miras hissesine deniyor. Mahfuz hisse yani saklı pay kanun tarafından korunuyor...
 • Miras hukukunda eşin
  Miras hukukunda eşin durumu!
  2013-09-20 23:54:06
  Miras hukukunda eşin durumu Medeni Kanun'un 499. maddesinde düzenleniyor. Buna göre mirasta eşin alacağı miktar mirasın dörtte biri olarak belirleniyor. Tabi yan durumlar da göz önünde bulundurularak...
 • Miras hukukunda
  Miras hukukunda paylar!
  2013-09-20 23:45:06
  Miras hukukunda paylar, altsoy için yasal miras payının yarısı, ana ve babadan herbiri için yasal miras payının dörtte biri, kardeşlerden herbiri için yasal miras payının sekizde biri olarak ayrılıyor...
 • Miras hukukunda
  Miras hukukunda tenkis!
  2013-09-20 23:38:09
  Miras hukukunda tenkis davaları ölüme bağlı bir tasarrufun iptali için açılabiliyor. Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, miras bırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava etme hakkına sahip olabiliyorlar...

miras hukukunda eşe düşen pay hukuku

miras hukukunda eşe


Miras hukukunda evlatlık!


Evlat edinilen şahsa evlatlık deniyor. Evlatlığın da öz evlat gibi miras hakkı bulunuyor. Miras hukukunun anayasası niteliğindeki Medeni Kanunumuz evlatlığın miras hakkını da açık bir şekilde düzenliyor. Kanunun 500. Maddesine göre;


“Evlatlık ve altsoyu, evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olmazlar..” deniliyor.


Miras hukukunda evlatlık, kendisini evlat edinenin öz çocuğuymuş gibi onun mirasında hak sahibi oluyor. Bunun yanında evlatlık kendi öz ailesinden de miras alma hakkına sahip oluyor. Kanunumuz evlatlığına hem öz anne-babasından hem de üvey anne-babasından miras alma hakkı tanıyor.


Miras hukukunda evlatlık durumunu bir örnekle açıklarsak; diyelim ki Emre isimli kişiyi, karı-koca birlikte evlat edindiler. Daha sonra evlatlık olan Emre’nin hem öz hem de...