miras taksim sözleşmesi nasıl geçerli olur
 • miras taksim sözleşmesi
  miras taksim sözleşmesi nasıl geçerli olur
  2013-09-29 02:35:44
  Miras taksimi ölen bir kimseden mirasçılarına intikal eden taşınmazların mirasçılar arasında paylaşımı oluyor. Miras taksim sözleşmesi geçerlilik şartları kapsamında sözleşmenin resmi yazılı olarak yapılması gerekiyor...
 • Sağlararası miras taksim
  Sağlararası miras taksim sözleşmesi!
  2013-10-02 21:48:25
  Sağlararası miras taksim sözleşmesi ancak tarafların yazılı anlaşmasıyla ortadan kaldırılıyor. Sağlararası miras taksim sözleşmesinin yapılışı, uygulanması ve ortadan kaldırılması Türk Medeni Kanunu Miras Hukuku'nda düzenleniyor. ...
 • Miras taksim sözleşmesi
  Miras taksim sözleşmesi vekaletname!
  2013-09-29 03:31:16
  Miras taksim sözleşmesi vekaletnamesi gerçek yada tüzel kişilerin kendilerini temsil etmeleri amacıyla atanan kişilere veriliyor. Vekaletnamede miras bırakanın adı, soyadı ve intikal eden malın bilgilerinin yazılmış olması önemlidir...
 • Miras taksim sözleşmesi
  Miras taksim sözleşmesi damga vergisi!
  2013-09-29 02:52:39
  Miras vergisi mirası kabul ettikten sonra kalan gayrimenkullerin tapusunu üzerinize geçirebilmeniz için veraset ve intikal vergisi adı altında ödenmesi gereken bir vergi oluyor. Miras taksim sözleşmesi damga vergisi 2013 oranı haberimizde...
 • Miras taksim sözleşmesi
  Miras taksim sözleşmesi zamanaşımı!
  2013-09-29 02:43:00
  Miras taksim sözleşmelerinden doğan borçlar için kanunda özel bir zaman aşımı öngörülmediğinden miras taksim sözleşmesi zamanaşımı 10 yıllık süreye tabidir. Bu sözleşmelerde zaman aşımının başlangıcı, ferağ ümidinin kesildiği andır...
 • Miras taksim sözleşmesi
  Miras taksim sözleşmesi geçerlilik şartları!
  2013-09-29 02:35:44
  Miras taksimi ölen bir kimseden mirasçılarına intikal eden taşınmazların mirasçılar arasında paylaşımı oluyor. Miras taksim sözleşmesi geçerlilik şartları kapsamında sözleşmenin resmi yazılı olarak yapılması gerekiyor...
 • Miras taksim sözleşmesi
  Miras taksim sözleşmesi noter harcı!
  2013-09-29 02:27:50
  Miras taksim sözleşmesi noter harcı için döner sermaye işletmesince belirlenen tarifeye göre bir adet ücret tahsil ediliyor. Miras taksim sözleşmesinin harcında taksim işlemine konu olan parsel sayısının önemi bulunmuyor...
 • Miras taksim sözleşmesi
  Miras taksim sözleşmesi örneği!
  2013-09-29 02:19:49
  Miras taksimi, ölüm halinde yasal mirasçılara kalan malların bu mirasçılar arasında paylaştırılmasına deniyor. Miras taksimi tapuda veya noterde yapılıyor. Miras taksim sözleşmesi örneğini haberimizde inceleyebilirsiniz...
 • Miras taksim sözleşmesi!
  Miras taksim sözleşmesi!
  2013-04-17 12:51:44
  Miras taksim sözleşmesi Tapu Sicil Müdürlükleri'nde yapıldığı gibi noter tarafından da düzenleniyor. Miras taksim sözleşmesi detayları için tıklayın...

miras taksim sözleşmesi nasıl geçerli olur

miras taksim sözleşmesi


Miras taksim sözleşmesi geçerlilik şartları!


Miras taksimi ölen bir kimseden mirasçılarına intikal eden taşınmazların mirasçılar arasında paylaşımı oluyor. Taşınmazların taksimi için tapu sicil müdürlüğünde buna ilişkin resmi senedin düzenlenmesi gerekiyor. Ancak miras taksiminde taksim sözleşmesinin tapu sicil müdürlüğünce düzenlenmesi zorunlu olmayıp, mirasçı veya bunların temsilcileri de sözleşmeyi noterde düzenleyebiliyorlar. Noterde düzenlenmiş miras taksim sözleşmeleri genelde aşağıdaki gibi hususları içeriyor;


- Düzenleme şeklinde tanzimi.

- Mirasçı veya temsilcileri kimliğinin nüfus hüviyet cüzdanı, pasaporta göre tesbiti.

- Tarafların fotoğraflarının bulunması.

- Şekil noksanlıklarının olmaması. (mühür,imza gibi)

- Taksime konu taşınmazların açıkça belirtilmesi yapılan taksimin açık ve anlaşılır olması.

- Tescil hususunun yer alması.


Miras taksim sözleşmesinin, tapu sicil müdürlüğü'ne bildirilmesi ile ayrıca resmi senet tanzim edilmeksizin işlemin tapu kütüğüne tescili de yapılmış oluyor. 


Miras taksim sözleşmesi geçerlilik şartları kapsamında tapu...