mirasçı hisse devredebilir mi


mirasçı hisse devredebilir mi

mirasçı hisse devredebilir

Projeden alınan gayrimenkul sahibi vefat ederse ne olur?

Bir gayrimenkul projesinden mülk satın alan kimsenin vefat ettiğini farz edelim. Bu durumda, vefat eden kişiye ait olan tüm mal varlığı yasal mirasçılarına geçiyor.


Noterden veya Sulh Hukuk Mahkemesinden alınacak Veraset İlamında miras olarak kalan mallar ve mirasçılar ile kimin hangi oranda mirasta hakkı olduğuna ilişkin esaslar bulunuyor.


Miras kalan gayrimenkuller üzerinde tasarruf işlemi yapılabilmesi için öncelikle veraset ve intikal vergisinin ödenmesi gerekiyor. Konu ile ilgili Kanun maddesi aşağıda yer alıyor.


Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu madde 19 :

Değişik: 18/4/1984 - 2997/1 md. gereğince; Tescil tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sonucu ilgili vergi dairesine bildirilmek üzere, intikal eden gayrimenkullerin tescil işlemi, veraset ve intikal vergisinin tahakkuku beklenmeksizin yapılır. 


Ancak, intikali yapılan gayrimenkule isabet eden...