Mirasçılık belgesi noter

 • Mirasçılık belgesi
  Mirasçılık belgesi noter
  2013-08-06 12:56:00
  Noterden mirasçılık belgesi nasıl alınır? Mirasçılık belgesinin verileceği ve mirasçılık belgesinin verilemeyeceği haller nelerdir? Gibi sorularınızın yanıtını merak ediyorsanız konu detayları için haberimize giriş yapabilirsiniz.
 • Veraset belgesi noterden
  Veraset belgesi noterden nasıl alınır?
  2014-08-26 15:20:52
  Mirasçılık belgesi olarak da bilinen veraset belgesi; kimlerin, ne oranda mirasçı olduklarını gösteren bir resmi belge olarak karşımıza çıkıyor. Peki, veraset belgesi noterden nasıl alınır?
 • Mirasçılık belgesi ne
  Mirasçılık belgesi ne zaman verilir?
  2014-04-06 13:34:10
  Mirasçılara mahkemece verilen ve mirasçı olduklarını gösteren, aksi sabit oluncaya kadar geçerli belge, mirasçılık belgesi olarak tanımlanıyor. Peki, mirasçılık belgesi ne zaman verilir? İşte yanıtı..
 • Mirasçılık belgesi verilmeyecek
  Mirasçılık belgesi verilmeyecek haller nelerdir?
  2014-04-06 13:13:25
  Mirasçılara mahkemece verilen ve mirasçı olduklarını gösteren, aksi sabit oluncaya kadar geçerli belge, mirasçılık belgesi olarak tanımlanıyor. Peki mirasçılık belgesi verilmeyecek haller nelerdir? İşte yanıtı..
 • Veraset belgesi
  Veraset belgesi nedir?
  2013-10-17 23:38:46
  Veraset belgesi nedir? Veraset belgesi ya da diğer adıyla mirasçılık belgesi nedir? Veraset belgesi nereden alınır? sorularının cevaplarını merak ediyorsanız haberimizde detaylı olarak bu konuya ilişkin bilgiler edinebilirsiniz..
 • Tapu
  Tapu miras!
  2013-09-20 23:17:47
  Mirasçıların, kendilerine intikal eden emlakla ilgili olarak tapu miras işlemini yapabilmeleri için öncelikle mirasçı olduklarını kanıtlamaları gerekiyor. Bunun için mümkün olan en kısa zamanda veraset belgesi (mirasçılık belgesi) almaları gerekiyor...
 • Mirasçılık
  Mirasçılık belgesi!
  2013-09-18 10:21:10
  Mirasçılara mahkemece verilen ve mirasçı olduklarını gösteren, aksi sabit oluncaya kadar geçerli olan mirasçılık belgesi ile ilgili yasal hükümlere Türk Medeni Kanunu kapsamında yer veriliyor...
 • Veraset ve intikal
  Veraset ve intikal vergisi beyannamesi ekleri!
  2013-09-11 02:07:27
  Veraset ve intikal vergisi beyannamesi ekleri, talep dilekçesi, mirasçılık belgesi, veraset ve intikal vergisi beyannamesi kağıdının doldurulması gibidir. Veraset Beyannamesinin 4 ay içinde verilmesi zorunluluğu bulunuyor...
 • Mirasçılık belgesi dilekçe
  Mirasçılık belgesi dilekçe örneği!
  2013-08-06 13:28:54
  Mirasçılık belgesi, bir kimsenin ölümünden sonra mirasçılarının kim olduğunu gösteren belgeye deniyor. Mirasçılık belgesinin alınabilmesi için, bir dilekçe yazılması gerekiyor. Söz konusu mirasçılık belgesi dilekçe örneği haberimizde...
 • Mirasçılık belgesi nasıl
  Mirasçılık belgesi nasıl alınır?
  2013-08-06 12:56:00
  Noterden mirasçılık belgesi nasıl alınır? Mirasçılık belgesinin verileceği ve mirasçılık belgesinin verilemeyeceği haller nelerdir? Gibi sorularınızın yanıtını merak ediyorsanız konu detayları için haberimize giriş yapabilirsiniz.
 • Mirasçılık Belgesi Verilmesi
  Mirasçılık Belgesi Verilmesi hakkında yönetmelik!
  2013-06-18 17:27:44
  4 Ekim 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 28074 sayılı Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesi İşlemlerinin Noterler Tarafından Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik haberimizde...
 • Mirasçılık belgesi ne
  Mirasçılık belgesi ne demektir?
  2013-04-13 14:14:23
  Mirasçılara mahkemece verilen mirasçılık belgesi ne demektir, ayrıntıları...
 • Noterler artık miras
  Noterler artık miras belgesi verebilecek!
  2011-10-15 00:00:00
  Yönetmeliğe göre, nüfus kayıtlarının yeterli olduğu, yargılamanıngerekmediği veya talep edenin yabancı olmadığı hallerde mirasçılık belgesi verilmesi mahkemeler yanında noterliklerce de yapılabilecek
 • Noterler de mirasçılık
  Noterler de mirasçılık belgesi verebilecek!
  2011-05-06 00:00:00
  Ölüm halinde mirasçıların yapmaları gerekenlerden birisi mirasçı olduklarını kanıtlayabilmeleri için 'veraset ilamı' (mirasçılık belgesi) alınmasıdır. Miras bırakan öldüğünde, mirasçıları mahkemeye başvurarak kendilerine veraset ilamı verilmesini talep ed

Mirasçılık belgesi noter

Mirasçılık belgesi

Mirasçılık belgesi nasıl alınır?

Bilindiği üzere, mirasçılık belgesi noterden alınabiliyor. Peki noter hangi araştırmalar sonrasında mirasçılık belgesini veriyor? Mirasçılık belgesi nasıl alınır, mirasçılık belgesinin verilmediği haller nelerdir, diyorsanız hemen yanıtlayalım.


Söz konusu mirasçılık belgesi ile ilgili hükümler, Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesi İşlemlerinin Noterler Tarafından Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alıyor. Yönetmelikte yer alan maddeler aşağıda sıralanıyor;


Mirasçılık Belgesi Verilmesi

MADDE 4 – 

(1) Noter, başvuru üzerine nüfus kayıtlarını inceleyerek öncelikle ilgilinin yasal mirasçı olup olmadığını tespit eder.


(2) Mirasçılığın tespitinde ilgili tarafından sunulacak güncel nüfus kayıt örnekleri veya noter tarafından elektronik ortamda temin edilecek kayıtlar esas alınır. Nüfus kayıt örneğinin elektronik ortamda temin edilememesi halinde, bu kayıtlar noterce nüfus müdürlüğünden yazıyla da istenebilir.


(3) İlgilinin...