mirası reddetme süresi


mirası reddetme süresi

mirası reddetme


Reddi miras davası nasıl açılır?


Mirası ret; yasal ve atanmış mirasçılar tarafından yapılabiliyor. Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılıyor. Reddi miras davası nasıl açılır? sorusunun cevabına geçmeden önce reddi miras sürelerine de kısaca değinelim:


Reddi miras süresi nedir?


Miras, üç ay içinde reddedilebiliyor. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlıyor.


Koruma önlemi olarak terekenin yazımı halinde reddi miras süresi, yasal ve atanmış mirasçılar için yazım işleminin sona erdiğinin sulh hakimi tarafından kendilerine bildirilmesiyle başlıyor.


Reddi miras davası nasıl açılır?


Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılabiliyor. Reddin kayıtsız ve şartsız olması...