mirasta tapu hisse devri nasıl olur


mirasta tapu hisse devri nasıl olur

mirasta tapu hisse


Tapu hisse devri!


Tapu hisse devri, miras payının devri şeklinde yapılıyorsa, iştirak (el birliği) halinde bulunan mirasçılardan birinin miras payını, iştirak (el birliği) bozulmadan diğer bir mirasçı veya mirasçılara devretmesi anlamına geliyor. Bu devir bedelli ise satış, bedelsiz ise bağış gibi değerlendiriliyor.


İştirak (el birliği) hali bozulmadan mirasın tapu hisse devri iştirake dahil olmayan üçüncü kişilere yapılamıyor. Sadece mirasçılara devri mümkün oluyor. Bir mirasçı, diğer bir veya birkaç mirasçıya veya tüm mirasçılara tapu hisse devrini dilediği oranlarda devredebilir. 


Miras payının devri için kural olarak tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenleniyor. Ancak Medeni Kanunun 677. maddesine göre bunun noterde düzenlenmesi de mümkündür. 

Miras payının devri bedelli ise satış suretiyle devir, bedelsiz ise bağış suretiyle devir sayılıyor. Ölünceye kadar bakma karşılığı da miras payının diğer...