muayenehane açma şartları 2013


muayenehane açma şartları 2013

muayenehane açma şartları

Sağlık Bakanlığı, muayenehane açma prosedürüne ilişkin sorunları çözmek amacıyla yeni bir düzenleme yaptı.

Mevcut muayenehanelere Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelike uygunluk için 4 yıl ek süre verilmesi ve deprem raporundan muaf tutulmasının öngörüldü. Sağlık Bakanlığının açıklamasında, Diğer taraftan muayenehanelerin bulunduğu yapıların durumu, mevcut yapı stoku yönünden ayrıntılı bir biçimde tetkik ettirilmiştir. Tespit edilen sorunlarla ilgili değişiklikler yapılmıştır denildi. Depreme dayanıklılık raporu ve binada yangına yönelik tedbirlerin alındığına ilişkin belge tüm binalar için istenirken, artık yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi başvurusu Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 19 Ağustos 2008 tarih ve 26972 sayılı değişikliğinden sonra yapılmış binalarda istenmemesi öngörüldü.
Hürriyet

...