mudanya icra müdürlüğü


mudanya icra müdürlüğü

mudanya icra

İlan şöyle;


T.C. MUDANYA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2012/150 Talimat ÖRNEK NO: 27*

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


İpotekli olup satılmasına karar verilen taşınmazın açık artırma suretiyle satışı yapılacaktır.


TAPU KAYDI: Bursa ili, Mudanya ilçesi, Halitpaşa Mahallesi, cilt/sayfa no: 13/1204, ada: 1281,  parsel: 1, yüzölçüm: 6.311,10 m2, ana taşınmaz nitelik: arsa, Blok: A3, kat: 1, bağımsız bölüm 3, bağımsız bölüm, arsa pay/payda: 1080/37866, bağımsız bölüm nitelik: mesken olan taşınmazın 


İmar Durumu: Taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planında önlemli alan 2. Ayrık nizamda 2 kat. 6,50 m. İmar yüksekliği, TAKS: 0.30 KAKS: 0,60, ön bahçe mesafesi 5 m, yan bahçe mesafesi 3,00 m plan yapılanma şartlarıyla kayıtlıdır.


Hali hazır durumu: Taşınmaz Mudanya İlçesi merkezine yaklaşık, 1 km, denize yine yaklaşık 600 m mesafede, tali ve rampa bir yol ile...