muhdesat

 • muhdesat
  2013-04-13 08:53:00
  Ege bölgesindeki zeytin ağaçları muhdesattır. Öyleyse muhdesat ne demektir, detayları...
 • 2B hak
  2B hak sahipliği!
  2013-08-28 00:51:19
  6292 Sayılı Kanun' da 2B hak sahipliği konusunda kullanıcılar/muhdesat sahipleri, kanuni mirasçılar ve akdi halefler hak sahibi olarak kabul ediliyor. Kullanıcılar tapu kütüğünde belirtilen taşınmazların kullanıcısı olan kişilerdir...
 • Muhdesat nedir?
  Muhdesat nedir?
  2013-05-14 12:25:14
  Bir şahsa ait arazi üzerinde hak sahibi dışındaki kişiye ait olan yapı veya ağaç anlamına gelen muhdesat hakkında ayrıntılı bilgileri haberimizde bulacaksınız. 'Muhdesat nedir' , 'Muhdesat sahibinin hakları nelerdir?' için tıklayın...
 • Muhdesat ne
  Muhdesat ne demektir?
  2013-04-13 08:53:00
  Ege bölgesindeki zeytin ağaçları muhdesattır. Öyleyse muhdesat ne demektir, detayları...

muhdesat


Muhdesat ne demektir?

Muhdesat ne demektir, tanımı: "Bir arazi üzerinde arazi sahibinden bir başkasına ait bulunan yapı veya ağaç demektir. Ege bölgesindeki zeytin ağaçları muhdesata örnektir."


Muhdesatın terkini;

Yapı veya ağaç sahibi yararına konulan kayıt, hakkın yıkılmak veya yanmak gibi sebeplerle sona ermesi halinde ya da hak sahibinin arazi üzerindeki hakkından vazgeçmesi sonucu terkin edilir.


Muhdesatın terkini idari bir işlem olup, muhdesatın 3402 sayılı Kadastro Kanununun 19. maddesince tapu kütüğünün beyanlar sütununda gösterilme olanağı vardır.


Madde 19 – Tapuda kayıtlı taşınmaz malın zilyet lehine tespitinde, mevcut ve her türlü takyid ile sınırlı ayni haklar saklı tutulur. Eski tapu kayıtlarındaki bu tür hak ve mükellefiyetler, kadastro tutanağında belirtilerek yeni kütüklere aynen geçirilir.

Taşınmaz mal üzerinde malikinden başka bir kimseye veya paydaşlarından birine ait muhdesat mevcut ise...