Muhtar seçimi kanunu


Muhtar seçimi kanunu

Muhtar seçimi

Muhtar adayı olma şartları nelerdir?

Muhtarlık seçimleri için başvuru yapmaya gerek yoktur. Seçim

günü sandık yanına muhtar pusulaları bırakılır. Seçtiğimiz muhtar adayının

pusulası onaylanarak sandığa atılır. En çok oyu alan, muhtar olur. Muhtar,

ihtiyar heyeti ve azaları adaylığı için herhangi bir kuruma başvurmanıza gerek

yoktur…

Partiler aza veya muhtar adayı gösteremezler.


Muhtar adayı olmak için gereken şartlar!

Kanun o özellikleri şöyle tanımlamış:

- Türk olmak,

- Seçim başlamadan önce en aşağı altı aydan beri o mahallede

oturmakta bulunmuş olmak,

- 25 yaşını bitirmiş olmak,

Hırsızlık, kaçakçılık, dolandırıcılık, sahtecilik ve sahte

kağıtları bilerek kullanmak, inancı kötüye kullanmak gibi yüz kızartıcı

suçlardan biriyle veya ağır hapis cezasiyle hükümlü veya kamu hizmetlerinden

yasaklı olmamak,

- Türkçe okur yazar olmak, şarttır.


Muhtar adayının oy pusulası!

- Oy pusulaları...