Muhtar seçimleri 2014


Muhtar seçimleri 2014

Muhtar seçimleri

Muhtar seçimleri ne zaman?

Muhtar, köy veya mahalle tüzel kişiliğinde, yönetiminin başında bulunan kişiye deniyor. Muhtar, köy veya mahalle halkı tarafından seçiliyor. Muhtar seçiminde siyasi partiler aday gösteremezler. Türkiye'de muhtarlar 5 yıl görev yapıyor. Bu 5 yıldan sonra tekrar seçimler yapılıyor. Peki önümüzdeki muhtar seçimleri ne zaman?


Köy tüzel kişiliğini temsil eden muhtar köye ilişkin kararlarını 4 azasıyla birlikte alıyor. Muhtar köyün yol, köprü, çeşme vb ortak mallarını inşa ettirir, inşa olunanların bakım ve onarımını yaptırır.

 

Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen; gereği gibi yapmayan muhtarlar köyün bağlı olduğu ilçe idare kurulu kararı ile görevden uzaklaştırılabilir. Muhtar ve ihtiyar kurullarının seçimi ile ilgili yasal esaslara Şehir ve Kasabalardaki Mahalle Muhtar ve İhtiyar Kurulları Tüzüğü kapsamında şu şekilde yer veriliyor:


Muhtar ve ihtiyar kurullarının seçimi 

Mahalle...