Muhtasar beyanname örneği
 • Muhtasar beyanname
  Muhtasar beyanname örneği
  2014-06-19 14:54:34
  Muhtasar beyanname ile, iş verenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildiriliyor. Peki, muhtasar beyanname nasıl doldurulur?
 • Muhtasar beyannamesi
  Muhtasar beyannamesi örneği!
  2013-08-11 11:03:00
  Gelir Vergisi Kanununa göre muhtasar beyannamesi, gelir vergisi için verilmesi gereken beyanlar arasında veriliyor. Peki söz konusu muhtasar beyannamesi nasıl düzenlenir? Muhtasar beyannamesi örneği haberimizde...
 • Muhtasar beyanname nasıl
  Muhtasar beyanname nasıl doldurulur?
  2014-06-19 14:54:34
  Muhtasar beyanname ile, iş verenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildiriliyor. Peki, muhtasar beyanname nasıl doldurulur?
 • Muhtasar beyanname ne
  Muhtasar beyanname ne zaman verilir?
  2014-06-19 14:43:57
  Gelir vergisi beyanlarından biri olan muhtasar beyanname vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirimi için veriliyor. Peki, muhtasar beyanname ne zaman verilir?
 • Kira gelir vergisi
  Kira gelir vergisi hesaplama örneği!
  2014-02-19 10:31:23
  Kira geliri elde eden gayrimenkul sahiplerinin konut kira gelirinin, istisna tutarını aşması halinde beyanname vererek vergi ödemeleri gerekiyor. Kira gelir vergisi nasıl hesaplanır? İşte kira gelir vergisi hesaplama örneği...
 • Değer artış kazancı
  Değer artış kazancı beyanname örneği!
  2014-02-11 09:47:23
  Gayrimenkul sermaye iradı olarak da bilinen değer artış kazancı vergisi ile ilgili yasal hükümler, Gelir Vergisi Kanunu madde 70'te açıklanıyor. İşte değer artış kazancı beyanname örneği..
 • Muhtasar beyannamesi
  Muhtasar beyannamesi örneği!
  2013-08-11 11:03:00
  Gelir Vergisi Kanununa göre muhtasar beyannamesi, gelir vergisi için verilmesi gereken beyanlar arasında veriliyor. Peki söz konusu muhtasar beyannamesi nasıl düzenlenir? Muhtasar beyannamesi örneği haberimizde...
 • Muhtasar beyanname
  Muhtasar beyanname nedir?
  2013-08-11 10:39:39
  Gelir vergisi beyanları arasında yer alan muhtasar beyanname nedir? Muhtasar beyanname nereye verilir? Muhtasar beyanname ne zaman verilir? Diye soruyorsanız yanıtı ve detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...
 • Emlak vergisi beyannamesi
  Emlak vergisi beyannamesi örneği!
  2013-08-01 11:07:39
  Gayrimenkul sahiplerinin söz konusu malları için bağlı olunan belediyeye beyanname vermesi gerekiyor. En geç tapunun alındığı yılın sonuna kadar verilmesi gereken emlak vergisi beyannamesi örneği haberimizde...
 • Kira gelirleri için
  Kira gelirleri için beyanname zamanı
  2010-03-05 09:42:00

  Esnaf ve serbest meslek kazancı elde edenler 2009 yılı için, Mart ayının 25'ine kadar beyanname vermek zorundalar


Muhtasar beyanname örneği

Muhtasar beyanname

Muhtasar beyanname nasıl doldurulur?

Muhtasar beyanname, iş verenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları  ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur.


Gelir Vergisi beyanları arasında bulunan muhtasar beyanname;stopaj usulü vergilendirme söz konusu oluyor. Stopaj usulünde vergi asıl borçludan değil, vergi sorumlusundan talep ediliyor. 


Muhtasar beyanname nasıl düzenlenir?

Muhtasar Beyannamenin İçeriği: GVK madde 99’a göre muhtasar beyannamede aşağıdaki bilgilerin gösterilmesi gerekir:


1- Tevkifat yapanın adı ve soyadı veya ünvanı ile adresi;


2- Muhtasar beyannamenin ilgili bulunduğu ay veya aylar,


3- Aylık ücret bordrolarının icmali,

- Hizmet erbabının sayısı,

- Hizmet erbabına verilen ücretler tutarı,

- Ücretlerden yapılan vergi tevkifatının (vergi kesintisi) tutarı (Üç aylık muhtasar beyannamelerde her aya ait bordronun icmali ayrı gösterilir),


4- Vergi tevkifatına tabi diğer ödemeler,

- İstihkak sahibinin (ödeme yapılan kişi) adı ve...