Muvafakatname nerden alınır


Muvafakatname nerden alınır

Muvafakatname nerden

Muvafakatname nedir?

Muvafakatname sözcüğü, farklı durumlarda istenilen bir izin belgesi için kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkıyor. Muvafakatnamenin tanımı sözlükte; "İzin verildiğine ilişkin üzerinde bilgi bulunan yazılı belge" şeklinde veriliyor.


Bir diğer ifade ile muvafakatname; Bir kişinin kendi dışında bir başka özel ya da tüzel kişiliğe, üzerindeki çıkar ve haklarını kullanabilmesini sağlamak üzere verdiği özel bir izin, kabul veya yetki belgesini ifade ediyor.


Muvafakatname ayrıca, Medeni Kanuna göre bir kimsenin oturduğu evi satmak istediğinde eşten mutlak alınması gereken aksi halde gayrimenkul satışını geçersiz kılan belge anlamına geliyor. Muvafakatnameler noterde düzenlenebiliyor.


Muvafakatnamenin istendiği durumlar..

* Evli bir kişinin oturduğu evi satmak istediğinde eşinden muvafakatname alması gerekiyor.

* Veraset ve intikal yoluyla bir aracın devrinde varislerden reşit olmayan varsa noterlikte muvafakatname düzenlenebiliyor.

* 18 yaşından küçüklerin bir klüpte...