Nazım imar planı özellikleri


Nazım imar planı özellikleri

Nazım imar planı

Nazım imar planı nedir?


Nazım imar planı, bölge ve çevre düzenine uygun olarak hazır haritalar üzerine işlenmiş kadastro durumu çizimi yapılmış, arazi parçalarını kullanım durumumu karakteristik özelliği ve nüfus yoğunluğuna bağlı olarak gelecekte ki yerleşim alanlarını, alt yapı kanallarını gösteren ulaşım ağlarının belirtildiği ve ileride oluşabilecek sorunların çözümü için imar planı esas alınarak 1/2000 ve 1/5000 ölçeğinde hazırlanan bir harita planıdır.Şehir planlamasının önemli bir parçası olan nazım imar planı şehirlerin gelecek durumlarının şimdiden belirlendiği ve şekillendiği detaylı bir rapor olma özelliğine sahiptir.


Nazım imar planı özellikleri


Nazım imar planı 1/2000, 1/5000, 1/10000 1/25000 şeklinde hazırlanabilir. Ama çoğunlukla 1/5000 ölçekli harita planı uygulanmakta. Bunun nedeni ise ortalama bir değere sahip olması ile kullanışlı ve anlaşılabilir bir büyüklüğe sahip olmasıdır. Kadastral durumu işlenmiş haritalar...