Neveser Taşdelen Konakları Satılık Daire


Neveser Taşdelen Konakları Satılık Daire

Neveser Taşdelen Konakları
Verilen ilan şöyle;


T.C. ÜMRANİYE 

2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Dosya No: 2012/2476 Tal.

 

Bir borçtan dolayı ipotekli olan ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi yoluyla yasal takibe başlanılan aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri yazılı taşınmazın fiilen üzerinde mevcut yapılarla birlikte ÜMRANİYE 2. İcra Müdürlüğü kaleminde açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir.

- I.I.K. 127MD.GÖRE SATIS İLANININ TEBLİĞİ Adresleri tapuda kayıtlı olmayan {mübrez tapu kaydın-da belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

- U.K. 151.142 MD. GÖRE SIRA YA İTİRAZ VE ŞİKAYET Uygulama aykırılığı nedeniyle alacağa mah-suben ihalenin yapılması veya satış bedelinin U.K. 138 md. Cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek I.I.K. 142 md.ye göre şikayet ve itirazlan olanın bu hakkını...