noter harcı


noter harcı

noter


2013 yılı içinde noterde yapılacak işlemlerde cebinizden ne kadar miktar çıkacak? Noter harçları 2013 listemize bakarak sorunun yanıtını alabilirsiniz. 


Noter Harçları :


I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:

1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için (Binde 1,13)

Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (50,45 TL)'den az, (25.874,70 TL)'den çok olamaz.


2. Emanet harçları:

Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden (Binde 2,27)

"Harç miktarı (3,75 TL)'den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur."


3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı: (Binde 4,55)

Harç yıllık olarak hesaplanır, bir...