Noter kağıdı bedeli 2014


Noter kağıdı bedeli 2014

Noter kağıdı bedeli

Değerli kağıt bedelleri 2014!

1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilen değerli kağıt bedellerine göre, Noter kağıdı ve beyanname bedeli 7,55 TL olarak tespit ediliyor.


2014 yılında uygulanacak diğer değerli kağıt bedelleri; Değerli kağıt kanunu genel tebliğinde şu şekilde açıklanıyor:


DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SAYI: 2013/1)


Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,


“Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.


Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.”


hükmüne yer verilmiştir.


Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak...