noterden vekalet verme ücreti


noterden vekalet verme ücreti

noterden vekalet verme

Vekalet nasıl verilir?

Vekaletname, gerçek ya da tüzel kimselerin herhangi bir hukuki işlem ya da davalarına ilişkin, kendilerini temsil etmek üzere bir başka kimseyi ya da avukatı atamaya deniyor. Bir diğer deyişle, sizi herhangi bir hukuki işlemde başka birinin temsil etmesini istiyorsanız, o kişiye vekaletname vermeniz gerekiyor.


Vekaletnameleri, içerikleri bakımından özel ve genel vekaletname başlığı altında toplamak mümkün. 


*Özel vekaletnameler, belli bir işlem için ve detaylardan ayrıntılı olarak bahsedilerek düzenlenen vekaletnameye deniyor. Örneğin, bir gayrimenkulün alım satım işleminde, gayrimenkulün tapu kayıtları yazılmak suretiyle hazırlanan vekaletname, özel vekaletname oluyor.


*Genel vekaletnameler, ayrıntıların belli olmadığı durumlarda veya birkaç yetkinin bir arada yazıldığı durumlarda düzenlenen vekaletnameye deniyor.


Vekalet nasıl verilir?

Vekalet verilebilmesi için vekalet veren kimsenin T.C. kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı ve 2 adet fotoğraf...