Nuh Çimento Açıklama


Nuh Çimento Açıklama

Nuh Çimento

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. tarafından yapılan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı açıklaması şöyle;


"Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 30.05.2012

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : -

Tarihi : 26.06.2012

Saati : 14:00

Adresi : NUH ÇİMENTO FABRİKASI TOPLANTI SALONU-HEREKE/KOCAELİ


 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ


1) Açılış ve Başkan, bir oy toplama memuru ve k tipten oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi,

2) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanının yetkili kılınması,

3) Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 35. ve geçici iki maddesinin...