ocaklar erdek satılık arsa


ocaklar erdek satılık arsa

ocaklar erdek satılık


2.183 metrekare arsa+bina'nın muhammen bedeli 2 milyon 279 bin lira, 20 bin 500 metrekare arazinin muhammen bedeli ise 2 milyon 310 bin lira olarak belirlendi.

1 - Yukarıda yazılı mülkiyeti Belediyemize ait 2 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince Kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

2 - İhaleler Cumhuriyet Mahallesi Sahil Caddesi No: 6 adresindeki Ocaklar Belediyesi Hizmet Binası’nda bulunan Belediye Encümen toplantı salonunda komisyon üyeleri huzurunda yapılacaktır.

3 - İhaleye katılacak isteklilerin ihale günü ve saatinde aşağıda belirtilen belgeleri İhale Komisyon Başkanlığına sunacaklardır veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İki adet taşınmaz için ayrı ayrı teklif dosyası düzenlenecektir. 

A - İsteklilerin Kanuni İkametgâh ilmühaberi,

B - İsteklilerin Türkiye’de tebligat için...