Ofislerde risk değerlendirme örneği


Ofislerde risk değerlendirme örneği

Ofislerde risk değerlendirme

Ofislerde risk değerlendirmesi!

Ofislerde risk değerlendirme listesi, ofis ve bürolarda 20 Haziran 2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi sürecinde yol göstermek amacıyla hazırlandı.


Kontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığı değerlendirilen konularda gerekli önlemler alındığı takdirde işyerleri, sadece çalışanlar için değil müşteriler için de sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarına dönüşecektir.


Ofis ve bürolar için bu kontrol listesinin doldurularak işyerinde bulundurulması, belirli aralıklarla güncellenmesi ve bu değerlendirme sonucunda alınması öngörülen tedbirlerin yerine getirilmesi gerekiyor.


Risk değerlendirmesi, ofis ve bürolarda var olan ya da dışarıdan gelebilecek tedbirlerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörlerin ortadan...