ökba

  • ökba
    2013-09-04 02:21:50
    Tapuda ölünceye kadar bakma sözleşmesi bir malın devri karşılığında bir kimsenin ölünceye kadar bakılmasını gerektiren hallerde yapılıyor. Bu işlem devir yapan kişinin ölene kadar bakılıp, beslenip, korunması karşılığında yapılan bir işlemdir...

ökbaTapuda ölünceye kadar bakma sözleşmesi!


Tapuda ölünceye kadar bakma sözleşmesi bir malın devri karşılığında bir kimsenin ölünceye kadar bakılmasını gerektiren bir akittir. Bakılacak kimse kendisini ölünceye kadar bakıp beslemek, görüp gözetmek kaydı ile gayrimenkulünü bakım borçlusuna devretmekte, bakım borçlusu da ölünceye kadar bakıp beslemek yükümlülüğü altına girmektedir. Birbirlerine kanunen bakmakla yükümlü olanlar arasında yapılan akitler gerçeğe uymadığında geçersizdir.


Tapuda ölünceye kadar bakma sözleşmesi için izlenecek yol şöyle anlatılıyor:


İstenen Belge ve Bilgiler!


Akit Tapu Sicil Müdürlüğünce Yapılacaksa;

- Temlik edilecek taşınmaz malın varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,

- Bakım alacaklısı, bakım borçlusu veya yetkili temsilcilerinin ve iki tanığın fotoğraflı nüfüs cüzdanları veya pasaportları,

- Bakım alacaklısının bir, bakım borçlusunun iki adet son altı ay içinde...