önalım hakkı nasıl olur
 • önalım hakkı nasıl
  önalım hakkı nasıl olur
  2013-10-14 00:34:52
  Önalım hakkı nedir?: Hak sahibi olunan taşınmaz malın satılması halinde onu diğer alıcılar karşısında öncelikle satın alabilme hakkıdır cevabı veriliyor. Önalım hakkına hukuki olarak şuf'a hakkı da deniyor....
 • Sözleşmeden doğan önalım
  Sözleşmeden doğan önalım hakkı!
  2013-10-21 00:55:28
  Sözleşmeden doğan önalım hakkı nedir? Sözleşmeden doğan önalım hakkının tapuya şerhi nasıl olur? Sözleşmeden doğan önalım hakkı Medeni Kanun'da nasıl yer alıyor? sorularının cevaplarını merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz..
 • Önalım hakkı ihtarname
  Önalım hakkı ihtarname örneği!
  2013-10-14 01:30:08
  Sadece satış ilişkilerinde kullanılan önalım hakkı ihtarnamesi nasıl oluyor? Önalım hakkı ihtarnamesi hakkında merak ettiğiniz bilgiler ve önalım hakkı intarname örneği haberimizin devamında yer alıyor..
 • Önalım hakkı
  Önalım hakkı nedir?
  2013-10-14 00:34:52
  Önalım hakkı nedir?: Hak sahibi olunan taşınmaz malın satılması halinde onu diğer alıcılar karşısında öncelikle satın alabilme hakkıdır cevabı veriliyor. Önalım hakkına hukuki olarak şuf'a hakkı da deniyor....
 • Tapu tahsis belgesi
  Tapu tahsis belgesi ile mülkiyet hakkı nasıl kazanılır?
  2013-10-05 02:20:00
  Tapu tahsis belgesi ile mülkiyet hakkı nasıl kazanılır? Bunun için gerekli olan şartlar nelerdir? sorularının cevaplarını merak ediyorsanız bu konuyla alakalı haberimizde detaylı bilgiler sunuyoruz..
 • İntifa hakkı nasıl
  İntifa hakkı nasıl kuruluyor?
  2013-09-24 00:27:00
  İntifa hakkı ona sahip olan kişinin hayatıyla sınırlıdır. Sahibinin ölümü sonrasında mülkiyet tamamen çıplak mülkiyet sahibine geçer. Peki intifa hakkı nasıl kuruluyor? merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz..
 • Taşınmaz lehine irtifak
  Taşınmaz lehine irtifak hakkı nasıl kurulur?
  2013-09-03 15:10:05
  Türk Medeni Kanununda yer alan hükümlere göre taşınmaz lehine irtifak hakkı nasıl kurulur? Kanundaki taşınmaz lehine irtifak hakkının kurulması ile ilgili yasal hükümler bu haberde...
 • Sükna hakkı nasıl
  Sükna hakkı nasıl kurulur?
  2013-09-02 11:06:30
  Kelime anlamı olarak "Oturma hakkı" anlamına gelen sükna hakkı nasıl kurulur? Gayrimenkuller üzerinde kurulan sükna hakkı nasıl kullanılıyor? İşte sükna hakkına dair merak ettiğiniz hususlar...
 • İntifa hakkı nasıl
  İntifa hakkı nasıl kurulur?
  2013-05-16 09:40:27
  Hukuki bir hak olan intifa hakkı nedir, intifa hakkı nasıl kurulur merak ediyorsanız yanıtı için haberimizi inceleyebilirsiniz...

önalım hakkı nasıl olur

önalım hakkı nasıl


Önalım hakkı nedir?


Önalım hakkı nedir? sorusuna hak sahibi olunan taşınmaz malın satılması halinde onu diğer alıcılar karşısında öncelikle satın alabilme hakkıdır cevabı veriliyor. Önalım hakkına hukuki olarak şuf'a hakkı da deniyor.  Kanuni ve akdi olmak üzere iki türlü önalım hakkı yani şuf'a hakkı bulunuyor.


Taşınmaz mal satılacağı zaman satıcı durumu, önalım hakkı sahibine bildirmeye zorunludur. Kanuni önalım hakkı söz konusu olduğunda ise bildirme yükümlülüğü tapu sizcil memurunun oluyor. 


Önalım hakkı zamanaşımı!


Önalım hakkı nedir? sorusunu yukarıdaki gibi cevapladıktan sonra bu hakkın zamanaşımına uğrayacağı süreden bahsedebiliriz. Önalım hakkı, hak sahibinin satışı öğrenme gününden itibaren bir ay ve her halükarda tapu 

siciline şerh verildiği tarihten itibaren on sene geçmekle son buluyor. Şufalı taşınmazın mülkiyeti, önalım hakkının tek taraflı irade beyanı şeklinde kullanılmasıyla değil, taşınmazı alanın...