önalım hakkı nedir

 • önalım hakkı
  önalım hakkı nedir
  2013-11-04 14:25:15
  Borçlar Kanunu taşınmaz satışı hükümlerine göre, taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için, sözleşmenin resmî şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Önalım sözleşmesinin geçerliliği ise, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlı...
 • Önalım hakkının
  Önalım hakkının tanımı!
  2013-10-21 00:37:08
  Paylı mülkiyetle bağıntılı olan önalım hakkının tanımı nedir? Önalım hakkı paydaşlar arasında nasıl oluşur? Önalım hakkı konusu hakkında detaylı bilgi edinmek için haberimizin devamını inceleyebilirsiniz..
 • Önalım davası
  Önalım davası nedir?
  2013-10-20 23:51:17
  Medeni Kanun'da da yer alan önalım davası nedir? Önalım davası nasıl düzenleniyor? İnşai bir dava olan önalım davası hakkında merak ettiklerinizi haberimizin içinde detaylı olarak bulabilirsiniz..
 • Önalım hakkı ne
  Önalım hakkı ne demektir?
  2013-10-14 01:05:39
  Önalım hakkı ne demektir? Önalım hakkının diğer adı nedir? Önalım hakkı kaç çeşittir? sorularının cevapları ve önalım hakkı konusu hakkında merak ettiğiniz bilgiler kapsamlı olarak haberimizin devamında yer alıyor.
 • Önalım hakkı
  Önalım hakkı nedir?
  2013-10-14 00:34:52
  Önalım hakkı nedir?: Hak sahibi olunan taşınmaz malın satılması halinde onu diğer alıcılar karşısında öncelikle satın alabilme hakkıdır cevabı veriliyor. Önalım hakkına hukuki olarak şuf'a hakkı da deniyor....
 • Hisseli arsa
  Hisseli arsa alımı!
  2013-09-05 00:51:11
  Hisseli arsa alımında dikkat edilecek konular bulunuyor. Bunlar arasında satışa taraf olmayan diğer hissedarların hisseli arsa alımını yapacak olan kişiye karşı şufa (önalım) hakkının olduğunun bilinmesi gerekiyor...
 • Sözleşmeden kaynaklanan önalım
  Sözleşmeden kaynaklanan önalım hakkı!
  2014-04-24 09:22:47
  Ön alım hakkı, yasadan doğan önalım hakkı ve sözleşmeden kaynaklanan önalım hakkı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Peki, sözleşmeden kaynaklanan önalım hakkı nedir? Sözleşmeden kaynaklanan önalım hakkında süre ne kadardır?
 • Kanuni önalım
  Kanuni önalım hakkı!
  2013-10-21 02:57:00
  Kanuni önalım hakkı nedir? Sözleşmeden doğan önalım hakkıyla kanuni önalım hakkı arasındaki fark nedir? Kanuni önalım hakkı tapuya şerh edilir mi? sorularının cevapları haberimizde yer alıyor..
 • Sözleşmeden doğan önalım
  Sözleşmeden doğan önalım hakkı!
  2013-10-21 00:55:28
  Sözleşmeden doğan önalım hakkı nedir? Sözleşmeden doğan önalım hakkının tapuya şerhi nasıl olur? Sözleşmeden doğan önalım hakkı Medeni Kanun'da nasıl yer alıyor? sorularının cevaplarını merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz..
 • Önalım hakkı ne
  Önalım hakkı ne demektir?
  2013-10-14 01:05:39
  Önalım hakkı ne demektir? Önalım hakkının diğer adı nedir? Önalım hakkı kaç çeşittir? sorularının cevapları ve önalım hakkı konusu hakkında merak ettiğiniz bilgiler kapsamlı olarak haberimizin devamında yer alıyor.
 • Önalım hakkı
  Önalım hakkı nedir?
  2013-10-14 00:34:52
  Önalım hakkı nedir?: Hak sahibi olunan taşınmaz malın satılması halinde onu diğer alıcılar karşısında öncelikle satın alabilme hakkıdır cevabı veriliyor. Önalım hakkına hukuki olarak şuf'a hakkı da deniyor....
 • Kaynak hakkı
  Kaynak hakkı nedir?
  2013-04-17 08:53:19
  Türk Medeni Kanunu'nun 756. maddesinde kaynağın ayrı bir mülkiyet değildir. Peki kaynak hakkı nedir, detayları haberimizde...
 • Üst Hakkı nedir?
  Üst Hakkı nedir?
  2013-04-15 11:31:53
  Üst hakkı ya da diğer bir ifadeyle inşaat hakkı, başkasına ait arsa üzerinde inşaat yapma hakkına işaret ediyor. Üst hakkı nedir? ve Üst hakkı nasıl kurulur? için tıklayın...
 • İştira hakkı
  İştira hakkı nedir?
  2013-04-13 08:37:02
  Alım hakkı olarak da bilinen iştira hakkı nedir, satış vaadinden farklı mıdır, işte yanıtı...
 • Bağımsız bölüm mülkiyet
  Bağımsız bölüm mülkiyet hakkı nedir?
  2013-04-09 14:02:26
  Yapı içinde bulunan bağımsız bölümlerin mülkiyet hakkı nasıl alınıyor dersiniz? İşte bağımsız mülkiyet hakkı nedir? için ayrıntılı yanıtlar...
 • İrtifak hakkı
  İrtifak hakkı nedir?
  2013-04-09 10:39:42
  Gayrimenkul sahibi, ilgili mülkün bir başkası tarafınsan kullanılmasına izin verdiği takdirde, irtifak hakkını vermiş oluyor. Buna göre irtifak hakkı nedir, irtifak hakkı tesisi nasıl kurulur, ayrıntıları...
 • İntifa hakkı
  İntifa hakkı nedir?
  2013-04-04 16:57:47
  Taşınmaz mülk sahibi, mülk üzerinde yararlanma veya kullanma hakkını başkasına devrederse intifa hakkı söz konusu olur. İntifa hakkı nedir, detayları...
 • İntifa hakkı
  İntifa hakkı nedir?
  2013-03-27 16:32:37
  İntifa hakkı nedir, intifa hakkı nasıl kurlur, maliyeti nedir... İşte tüm detayları ile intifa hakkı...
 • Şûfa Hakkı nedir
  Şûfa Hakkı nedir
  2010-10-17 00:00:00
  Önalım Hakkı yalnızca satış ilişkilerinde uygulanır ve bu yüzden satış dışındaki devirlerde, örneğin cebrî artırma ile satışlarda önalım hakkı kullanılamaz

önalım hakkı nedir

önalım hakkı

Borçlar Kanunu taşınmaz satışı!

Borçlar Kanununda taşınmaz satışı ve satış ilişkisi doğuran haklar ile ilgili hükümler kanunun üçüncü ayırımında bulunuyor. Kanuna göre taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için, sözleşmenin resmî şekilde düzenlenmesi şart.


Taşınmaz satışı vaadi, geri alım ve alım sözleşmeleri, resmî şekilde düzenlenmedikçe geçerli olmaz. Önalım sözleşmesinin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır.


Satış ilişkisi doğuran haklar nelerdir?

Süresi ve şerhi

MADDE 238- Önalım, geri alım ve alım hakları en çok on yıllık süre için kararlaştırılabilir ve kanunlarda belirlenen süreyle tapu siciline şerh edilebilir.


II. Devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi

MADDE 239- Aksine anlaşma olmadıkça, sözleşmeden doğan önalım, alım ve geri alım hakları devredilemez, ancak miras yoluyla geçer. Bu hakların devredilebileceği sözleşmeyle kararlaştırılmışsa, devir işlemi hakkın kurulması için öngörülen şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz.


Önalım hakkı nedir?

1. İleri...