önalım hakkı süresi

 • önalım hakkı
  önalım hakkı süresi
  2013-10-21 01:11:37
  Paylı mülkiyeti olan taşınmazlar kapsamında ortaya çıkan bir kavram olan önalım hakkının süresi nedir? Önalım hakkının kullanılabilme süresi hakkında merak ettiklerinizi detaylı olarak haberimizin devamında bulabilirsiniz..
 • Önalım hakkı medeni
  Önalım hakkı medeni kanun!
  2014-04-24 11:56:57
  Bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkı olan önalım hakkı hangi kanun kapsamında açıklanıyor? İşte Önalım hakkı medeni kanun esasları...
 • Önalım hakkı nasıl
  Önalım hakkı nasıl kullanılır?
  2014-04-24 09:57:14
  Önalım hakkı (şufa hakkı), bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkına deniyor. Peki, önalım hakkı nasıl bir haktır? Önalım hakkı nasıl kullanılır?
 • Önalım hakkı dava
  Önalım hakkı dava dilekçe örneği!
  2014-04-24 09:42:27
  Önalım hakkı diğer ifade ile şufa hakkı, bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkına deniyor. İşte önalım hakkı dava dilekçe örneği bu haberde...
 • Sözleşmeden kaynaklanan önalım
  Sözleşmeden kaynaklanan önalım hakkı!
  2014-04-24 09:22:47
  Ön alım hakkı, yasadan doğan önalım hakkı ve sözleşmeden kaynaklanan önalım hakkı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Peki, sözleşmeden kaynaklanan önalım hakkı nedir? Sözleşmeden kaynaklanan önalım hakkında süre ne kadardır?
 • Önalım hakkı davası
  Önalım hakkı davası dilekçe!
  2013-10-21 03:08:13
  Bir taşınmazın hissedarı, payını diğer paydaşlardan hariç üçüncü kişilere satarsa paydaşlara tanınan "öncelikle alım" hakkı olan önalım hakkı davası dilekçe örneği haberimizin devamında yer alıyor..
 • Kanuni önalım
  Kanuni önalım hakkı!
  2013-10-21 02:57:00
  Kanuni önalım hakkı nedir? Sözleşmeden doğan önalım hakkıyla kanuni önalım hakkı arasındaki fark nedir? Kanuni önalım hakkı tapuya şerh edilir mi? sorularının cevapları haberimizde yer alıyor..
 • Önalım hakkının süresi
  Önalım hakkının süresi nedir?
  2013-10-21 01:11:37
  Paylı mülkiyeti olan taşınmazlar kapsamında ortaya çıkan bir kavram olan önalım hakkının süresi nedir? Önalım hakkının kullanılabilme süresi hakkında merak ettiklerinizi detaylı olarak haberimizin devamında bulabilirsiniz..
 • Sözleşmeden doğan önalım
  Sözleşmeden doğan önalım hakkı!
  2013-10-21 00:55:28
  Sözleşmeden doğan önalım hakkı nedir? Sözleşmeden doğan önalım hakkının tapuya şerhi nasıl olur? Sözleşmeden doğan önalım hakkı Medeni Kanun'da nasıl yer alıyor? sorularının cevaplarını merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz..
 • Önalım hakkı ihtarname
  Önalım hakkı ihtarname örneği!
  2013-10-14 01:30:08
  Sadece satış ilişkilerinde kullanılan önalım hakkı ihtarnamesi nasıl oluyor? Önalım hakkı ihtarnamesi hakkında merak ettiğiniz bilgiler ve önalım hakkı intarname örneği haberimizin devamında yer alıyor..
 • Önalım hakkı ne
  Önalım hakkı ne demektir?
  2013-10-14 01:05:39
  Önalım hakkı ne demektir? Önalım hakkının diğer adı nedir? Önalım hakkı kaç çeşittir? sorularının cevapları ve önalım hakkı konusu hakkında merak ettiğiniz bilgiler kapsamlı olarak haberimizin devamında yer alıyor.
 • Önalım hakkı
  Önalım hakkı nedir?
  2013-10-14 00:34:52
  Önalım hakkı nedir?: Hak sahibi olunan taşınmaz malın satılması halinde onu diğer alıcılar karşısında öncelikle satın alabilme hakkıdır cevabı veriliyor. Önalım hakkına hukuki olarak şuf'a hakkı da deniyor....
 • İntifa hakkı süresi
  İntifa hakkı süresi ne kadar?
  2013-09-24 00:11:31
  Taşınır ve taşınmaz malların, hakların ve bir mal grubunun kullanımıyla ilgili hukuk terim olan intifa hakkı, bir gayrimenkulden yararlanma ve kullanma hakkıdır. Peki İntifa hakkı süresi ne kadar?
 • Şufa hakkı
  Şufa hakkı süresi!
  2013-03-30 14:06:55
  Şufa yani önalım hakkı hisseli mülkiyeti olan taşınmazlar kapsamında ortaya çıkan bir kavram. Taşınmaz üzerinde paya sahip olan hissedarın, hissedar olmayanlara karşı hisseyi alma önceliğini belirten şufa hakkı süresi, kanun nezdinde belli sürelere tabi..

önalım hakkı süresi

önalım hakkı

Önalım hakkının süresi nedir?


Önalım hakkı yasadan doğan önalım hakkı ve sözleşmeden doğan önalım hakkı olarak ikiye ayrılıyor. Her iki önalım hakkında da, bu hakkın kullanılabilmesi ve geçerli sonuçlar doğurabilmesi için yasanın öngördüğü biçim ve sürede kullanılması gerekiyor. Aksi takdirde bu hak sadece kağıt üzerinde kalır ve resmi geçerliliği olmuyor.Önalım hakkının süresi 


Yasadan ve sözleşmeden doğan her iki tür önalım hakkının kullanılması için Medeni Kanun Madde 735 son maddesinde, satışın hak sahibine bildirildiği tarihten itibaren üç ay ve herhalde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer. Kanun koyucu bazı hakların kullanımını, kamu düzeni düşüncesiyle belirli bir süreye bağlayabilir. Bu gibi hallerde o hakkın yasa koyucunun belirlediği süre zarfında kullanılması gerekiyor. Aksi halde belirlenen bu sürenin geçmesiyle birlikte mevzuu hakkın bir daha kullanılamaması...