X Reklamı Kapat

X Reklamı Aç

önalım hakkı

önalım hakkı süresi

Paylı mülkiyeti olan taşınmazlar kapsamında ortaya çıkan bir kavram olan önalım hakkının süresi nedir? Önalım hakkının kullanılabilme süresi hakkında merak ettiklerinizi detaylı olarak haberimizin devamında bulabilirsiniz..

Kanuni önalım

Kanuni önalım hakkı!

Kanuni önalım hakkı nedir? Sözleşmeden doğan önalım hakkıyla kanuni önalım hakkı arasındaki fark nedir? Kanuni önalım hakkı tapuya şerh edilir mi? sorularının cevapları haberimizde yer alıyor..

Önalım hakkının süresi

Önalım hakkının süresi nedir?

Paylı mülkiyeti olan taşınmazlar kapsamında ortaya çıkan bir kavram olan önalım hakkının süresi nedir? Önalım hakkının kullanılabilme süresi hakkında merak ettiklerinizi detaylı olarak haberimizin devamında bulabilirsiniz..

Sözleşmeden doğan önalım

Sözleşmeden doğan önalım hakkı!

Sözleşmeden doğan önalım hakkı nedir? Sözleşmeden doğan önalım hakkının tapuya şerhi nasıl olur? Sözleşmeden doğan önalım hakkı Medeni Kanun'da nasıl yer alıyor? sorularının cevaplarını merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz..

Önalım hakkı ihtarname

Önalım hakkı ihtarname örneği!

Sadece satış ilişkilerinde kullanılan önalım hakkı ihtarnamesi nasıl oluyor? Önalım hakkı ihtarnamesi hakkında merak ettiğiniz bilgiler ve önalım hakkı intarname örneği haberimizin devamında yer alıyor..

Önalım hakkı ne

Önalım hakkı ne demektir?

Önalım hakkı ne demektir? Önalım hakkının diğer adı nedir? Önalım hakkı kaç çeşittir? sorularının cevapları ve önalım hakkı konusu hakkında merak ettiğiniz bilgiler kapsamlı olarak haberimizin devamında yer alıyor.

Önalım hakkı

Önalım hakkı nedir?

Önalım hakkı nedir?: Hak sahibi olunan taşınmaz malın satılması halinde onu diğer alıcılar karşısında öncelikle satın alabilme hakkıdır cevabı veriliyor. Önalım hakkına hukuki olarak şuf'a hakkı da deniyor....

İntifa hakkı süresi

İntifa hakkı süresi ne kadar?

Taşınır ve taşınmaz malların, hakların ve bir mal grubunun kullanımıyla ilgili hukuk terim olan intifa hakkı, bir gayrimenkulden yararlanma ve kullanma hakkıdır. Peki İntifa hakkı süresi ne kadar?

Şufa hakkı

Şufa hakkı süresi!

Şufa yani önalım hakkı hisseli mülkiyeti olan taşınmazlar kapsamında ortaya çıkan bir kavram. Taşınmaz üzerinde paya sahip olan hissedarın, hissedar olmayanlara karşı hisseyi alma önceliğini belirten şufa hakkı süresi, kanun nezdinde belli sürelere tabi..


önalım hakkı süresi

önalım hakkı

Önalım hakkının süresi nedir?


Önalım hakkı yasadan doğan önalım hakkı ve sözleşmeden doğan önalım hakkı olarak ikiye ayrılıyor. Her iki önalım hakkında da, bu hakkın kullanılabilmesi ve geçerli sonuçlar doğurabilmesi için yasanın öngördüğü biçim ve sürede kullanılması gerekiyor. Aksi takdirde bu hak sadece kağıt üzerinde kalır ve resmi geçerliliği olmuyor.Önalım hakkının süresi 


Yasadan ve sözleşmeden doğan her iki tür önalım hakkının kullanılması için Medeni Kanun Madde 735 son maddesinde, satışın hak sahibine bildirildiği tarihten itibaren üç ay ve herhalde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer. Kanun koyucu bazı hakların kullanımını, kamu düzeni düşüncesiyle belirli bir süreye bağlayabilir. Bu gibi hallerde o hakkın yasa koyucunun belirlediği süre zarfında kullanılması gerekiyor. Aksi halde belirlenen bu sürenin geçmesiyle birlikte mevzuu hakkın bir daha kullanılamaması...


bilge özdemir hilmi ışıkören
© 2007 - 2014 Emlak Kulisi Tüm Hakları Saklıdır.
Emlakkulisi.com dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.. Rss