önalım hakkı

 • önalım
  önalım hakkı
  2013-11-04 14:25:15
  Borçlar Kanunu taşınmaz satışı hükümlerine göre, taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için, sözleşmenin resmî şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Önalım sözleşmesinin geçerliliği ise, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlı...
 • Şufa hakkı ne
  Şufa hakkı ne demektir?
  2013-10-12 00:27:00
  Şufa hakkı ne demektir? Kanunu şufa hakkı nedir? Türk Medeni Kanunu'nda da düzenlenen şufa hakkı hakkında daha detaylı bilgi almak için haberimizi inceleyebilir ve detaylı bilgi edinebilirsiniz..
 • Taşınmaz devir hakkı
  Taşınmaz devir hakkı kısıtlamaları!
  2013-09-18 15:01:28
  Taşınmaz devir hakkı kısıtlamaları kapsamında paylı mülkiyette paydaşlardan biri, paylı mülkiyete konu olan taşınmazın satışını talep edebiliyor. Bu durumda, diğer paydaşların yasal olarak önalım hakları doğmuş oluyor...
 • Kat irtifakı ile
  Kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasındaki farklar!
  2013-08-31 00:34:40
  Kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasındaki farkların başında kat mülkiyetinin tamamlanmış yapı veya yapılarda, kat irtifakının ise yapılmakta veya ileride yapılacak olan yapılar için verildiği geliyor...
 • Fikirtepe kentsel dönüşümde
  Fikirtepe kentsel dönüşümde önalım hakkı!
  2014-11-05 11:31:00
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Fikirtepe kentsel dönüşüm kapsamında 6306 sayılı Kanun'un kendisine verdiği önalım hakkı yetkisini kullanarak bazı tapulara el koyacak. Fikirtepe'de hangi tapulara el konulacak? Fikirtepe ön alım hakkı nasıl uygulanacak?
 • Önalım hakkı medeni
  Önalım hakkı medeni kanun!
  2014-04-24 11:56:57
  Bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkı olan önalım hakkı hangi kanun kapsamında açıklanıyor? İşte Önalım hakkı medeni kanun esasları...
 • Önalım hakkı nasıl
  Önalım hakkı nasıl kullanılır?
  2014-04-24 09:57:14
  Önalım hakkı (şufa hakkı), bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkına deniyor. Peki, önalım hakkı nasıl bir haktır? Önalım hakkı nasıl kullanılır?
 • Önalım hakkı dava
  Önalım hakkı dava dilekçe örneği!
  2014-04-24 09:42:27
  Önalım hakkı diğer ifade ile şufa hakkı, bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkına deniyor. İşte önalım hakkı dava dilekçe örneği bu haberde...
 • Sözleşmeden kaynaklanan önalım
  Sözleşmeden kaynaklanan önalım hakkı!
  2014-04-24 09:22:47
  Ön alım hakkı, yasadan doğan önalım hakkı ve sözleşmeden kaynaklanan önalım hakkı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Peki, sözleşmeden kaynaklanan önalım hakkı nedir? Sözleşmeden kaynaklanan önalım hakkında süre ne kadardır?
 • Önalım hakkı davası
  Önalım hakkı davası dilekçe!
  2013-10-21 03:08:13
  Bir taşınmazın hissedarı, payını diğer paydaşlardan hariç üçüncü kişilere satarsa paydaşlara tanınan "öncelikle alım" hakkı olan önalım hakkı davası dilekçe örneği haberimizin devamında yer alıyor..
 • Kanuni önalım
  Kanuni önalım hakkı!
  2013-10-21 02:57:00
  Kanuni önalım hakkı nedir? Sözleşmeden doğan önalım hakkıyla kanuni önalım hakkı arasındaki fark nedir? Kanuni önalım hakkı tapuya şerh edilir mi? sorularının cevapları haberimizde yer alıyor..
 • Sözleşmeden doğan önalım
  Sözleşmeden doğan önalım hakkı!
  2013-10-21 00:55:28
  Sözleşmeden doğan önalım hakkı nedir? Sözleşmeden doğan önalım hakkının tapuya şerhi nasıl olur? Sözleşmeden doğan önalım hakkı Medeni Kanun'da nasıl yer alıyor? sorularının cevaplarını merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz..
 • Önalım hakkı ihtarname
  Önalım hakkı ihtarname örneği!
  2013-10-14 01:30:08
  Sadece satış ilişkilerinde kullanılan önalım hakkı ihtarnamesi nasıl oluyor? Önalım hakkı ihtarnamesi hakkında merak ettiğiniz bilgiler ve önalım hakkı intarname örneği haberimizin devamında yer alıyor..
 • Önalım hakkı ne
  Önalım hakkı ne demektir?
  2013-10-14 01:05:39
  Önalım hakkı ne demektir? Önalım hakkının diğer adı nedir? Önalım hakkı kaç çeşittir? sorularının cevapları ve önalım hakkı konusu hakkında merak ettiğiniz bilgiler kapsamlı olarak haberimizin devamında yer alıyor.
 • Önalım hakkı
  Önalım hakkı nedir?
  2013-10-14 00:34:52
  Önalım hakkı nedir?: Hak sahibi olunan taşınmaz malın satılması halinde onu diğer alıcılar karşısında öncelikle satın alabilme hakkıdır cevabı veriliyor. Önalım hakkına hukuki olarak şuf'a hakkı da deniyor....
 • Şufa hakkı
  Şufa hakkı süresi!
  2013-03-30 14:06:55
  Şufa yani önalım hakkı hisseli mülkiyeti olan taşınmazlar kapsamında ortaya çıkan bir kavram. Taşınmaz üzerinde paya sahip olan hissedarın, hissedar olmayanlara karşı hisseyi alma önceliğini belirten şufa hakkı süresi, kanun nezdinde belli sürelere tabi..
 • Şûfa Hakkı nedir
  Şûfa Hakkı nedir
  2010-10-17 00:00:00
  Önalım Hakkı yalnızca satış ilişkilerinde uygulanır ve bu yüzden satış dışındaki devirlerde, örneğin cebrî artırma ile satışlarda önalım hakkı kullanılamaz

önalım hakkı

önalım

Borçlar Kanunu taşınmaz satışı!

Borçlar Kanununda taşınmaz satışı ve satış ilişkisi doğuran haklar ile ilgili hükümler kanunun üçüncü ayırımında bulunuyor. Kanuna göre taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için, sözleşmenin resmî şekilde düzenlenmesi şart.


Taşınmaz satışı vaadi, geri alım ve alım sözleşmeleri, resmî şekilde düzenlenmedikçe geçerli olmaz. Önalım sözleşmesinin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır.


Satış ilişkisi doğuran haklar nelerdir?

Süresi ve şerhi

MADDE 238- Önalım, geri alım ve alım hakları en çok on yıllık süre için kararlaştırılabilir ve kanunlarda belirlenen süreyle tapu siciline şerh edilebilir.


II. Devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi

MADDE 239- Aksine anlaşma olmadıkça, sözleşmeden doğan önalım, alım ve geri alım hakları devredilemez, ancak miras yoluyla geçer. Bu hakların devredilebileceği sözleşmeyle kararlaştırılmışsa, devir işlemi hakkın kurulması için öngörülen şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz.


Önalım hakkı nedir?

1. İleri...