orman yasası


orman yasası

orman


Ülkemizde mülkiyet hakları ile ilgili sorunlar son yıllarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Evrensel Hukuk Normları çerçevesinde verdiği kararlar sayesinde hukuk yapıcılarını yeterince harekete geçirmese de yüksek mahkemelerimizi harekete geçirmiş bulunmaktadır. 


Aldığı hukuk eğitimini gerek normatif, gerek hukuk felsefesi, gerekse de hukuku kuşatan vicdan ve ahlak değerlerine oturtan, ilerde akademik çalışmalarda ve kürsülerde ismi çok anılacak Şirvan Asliye Hukuk Mahkemesi Hakiminin baktığı bir dosya da, 6831 sayılı Orman Kanununun 11. maddesinin "Bu müddet içinde itiraz olmaz ise komisyon kararlan kesinleşir. Bu hak düşürücü süredir." şeklindeki cümlesinin Anayasanın 13. ve 35. maddesine aykırılığım ileri sürerek Anayasa Yüce Mahkemesi'ne (AYM) başvurmasıdır. Bu başvuru ve AYM'nin verdiği karar mülkiyet hakları yönünden bir milattır. 


Kanun maddesinin bu fıkrasının iptalinin yara sıra iptal gerekçeleri de 90...