Osmaniye İnşaat

Osmaniye İnşaat

Osmaniye
Verilen ilan şöyle;


BAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR


Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen taşınmaz, kat karşılığı inşaat yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile ihale edilecektir.

1- İhale Konusu İş: Osmaniye İli, Bahçe ilçesi, İslam Mahallesi, 103 Ada, 5 Parselde bulunan taşınmaza; 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yapılması işidir.

İhale Konusu İşin:

İLİ : OSMANİYE

İLÇESİ : BAHÇE

MAHALLESİ : İSLAM

PAFTA/ADA/PARSEL : 103ADA5 PARSEL

TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜÛM : 996.33 m2 TAPUDAKİ VASFI : ARSA

KULLANIM ŞEKLİ : İŞYERLERİ (DÜKKANLAR) KONUTLAR

YAPI KULLANIM ALANI : 2973 m2

MUHAMMEN BEDELİ : 1.347.514.43 TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ :40.425.43 TL

2- Bu işe ait ihale dokümanı; İslam...