osmanlıda iskan politikası


osmanlıda iskan politikası

osmanlıda iskan

Devlet eliyle iskan!

Devlet eliyle iskan hususu ile ilgili merak edilen hususlar, İskan Dairesi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasında açıklanıyor.


İskan Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre, iskan edilenlere verilen taşınmazların borçlandırma bedelleri, borçlandırmayı takip eden altmışıncı ayda ilk taksiti alınmak üzere onbeş yılda ve onbeş eşit taksitle faizsiz olarak tahsil olunuyor. 


İskan Dairesi Başkanlığı resmi internet sayfasında yer alan "devlet eliyle iskan" hususu ile ilgili soru ve yanıtlar şu şekilde sıralanıyor:


SORU: Yerleşim yerimizin kamulaştırılması nedeni ile İskân Kanunu kapsamında hak sahibi olabilmem için, aldığım kamulaştırma bedelinden herhangi bir miktar ödeme yapmam gerekir mi? Eğer öyleyse bu miktar ne kadardır?


CEVAP: Devlet eliyle iskân isteyen aile fertlerinin hepsinin, bedel artışları da dâhil olmak üzere aldıkları ve alacakları kamulaştırma bedellerinin tamamından, borçlandırmanın yapıldığı yılın Ocak...