Özel Çevre Koruma Bölgesi


Özel Çevre Koruma Bölgesi

Özel Çevre Koruma

Özel çevre koruma bölgesi nedir?

2 Mayıs 2013 Perşembe günü Resmi Gazetede yayımlanan Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları İle Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik kapsamında "Özel çevre koruma bölgesi"sinin tanımlamasına yer veriliyor.


İlgili hükümler, yönetmeliğin Birinci Bölümünde 4. maddede yer alıyor. Buna göre özel çevre koruma bölgesi, kültürel kaynak değerlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekli olan alanlara deniyor.


Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları İle Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesi aşağıda yer alıyor.


Madde 4 -

p) Özel çevre koruma bölgesi: Ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi haiz, çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı, biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynak değerlerinin...