Özel Tahsis Konutların Tahsis Şekli


Özel Tahsis Konutların Tahsis Şekli

Özel Tahsis Konutların

Kamu konutları nasıl tahsis edilir?

Kamu konutlarının tahsis usül ve esasları, Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında yer alıyor. Yönetmeliğe göre, özel tahsisli, görev tahsisli, sıra tahsisli ve hizmet tahsisli kamu konutlarının tahsisi şu şekilde yapılıyor:


Özel Tahsis Konutların Tahsis Şekli


Madde 7 – Özel tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilir.


Özel tahsisli konutların tahsisinde ayrıca tahsis kararı alınmaz, bu göreve seçilme veya atanma yeterlidir.


Görev Tahsisli Konutların Tahsis Şekli


Madde 8 – Görev tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, cetveldeki sıraya göre, yetkili konut dağıtım komisyonu tarafından tahsis edilir.Ancak (3) sayılı cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahiplerine tahsiste ayrıca tahsis kararı alınmaz, atama kararı aynı zamanda tahsis kararını da kapsar. Merkezde görevli personele merkez konut dağıtım...