özel toplulaştırma


özel toplulaştırma

özel

Özel arazi toplulaştırması!

İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile tarımsal amaçlı faaliyette bulunan kooperatifler, birlikler gibi tüzel kişilikler veya kamu kuruluşlarının, hizmet konuları ile ilgili arazi teminini de kapsayacak şekilde yapacakları arazi toplulaştırmasını ve tarla içi geliştirme hizmetleri, özel arazi toplulaştırması olarak tanımlanıyor.


Özel arazi toplulaştırması nasıl yapılır?

Özel arazi toplulaştırmasının nasıl yapıldığına dair esaslar, Arazi toplulaştırmasına ilişkin tüzük kapsamında sıralanıyor. Tüzüğe göre, toplulaştırma isteğinin uygun görülmesi durumunda, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile proje alanı kesinleşir ve Resmî Gazete’de ilan ediliyor.


Özel arazi toplulaştırması mevzuatı:

MADDE 17 – (1) İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile tarımsal amaçlı faaliyette bulunan kooperatifler, birlikler gibi tüzel kişilikler veya diğer kamu kuruluşları proje idaresi olarak özel arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerini yapmak...