özürlülere elektrik indirimi 2013


özürlülere elektrik indirimi 2013

özürlülere elektrik indirimi

Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı 'Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağı ile emlak vergisi uygulamalarına ilişkin esaslar yeniden düzenleniyor. Mükelleflerden belge talebini en aza indirilmesini amaçlayan taslakta yer alanlara göre, 'özürlü kimlik kartı' olanlar da, sağlık kurulu raporu olmadan sıfır vergi uygulamasından yararlanabilecek.
Taslakta yer alan düzenlemeye göre mükelleflerden vergi bildirimleri dışında bir belge talep edilmeyecek. Vergi için belediyeye gidildiğinde tapu sureti, kimlik fotokopisi, vergi kimlik numarasını gösteren belge, elektrik ve su abone belgesi, yapı kullanma izin belgesi, metrekare cetveli ya da diğer bir belge istenmeyecek.Tapuya ilişkin bir bilgiye ihtiyaç duyulması halinde tapudan, kimlikle ilgili bir bilgiye ihtiyacı olması halinde 'kimlik paylaşım sistemi'nden yararlanılacak.

ENGELLİLERE ÖZEL UYGULAMA
200 metrekareyi geçmeyen tek evi olan özürlüler, halen bina vergisinde sıfır orana tabi tutuluyor. Özürlüler,...