Panorama Evleri İcradan Satılık


Panorama Evleri İcradan Satılık

Panorama Evleri İcradan
Verilen ilan şöyle; 


10. İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRIMENKÜLÜN AÇIK ARTIRMA İLANI

2012/8 ESAS

Borçtan dolayı ipotekli bulunan ve satışına karar verilen, tapu kaydı, evsafı, değeri önemli özellikleri ile satış şartlan aşağıda belirlilen taşınmaz müdürlüğümüzde açık arttırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.

TAPU KAYDI: İstanbul ili, Eyüp İçesi, Göktürk Köyü, 4 pafta, 1648 parsel, 22/2130 arsa paylı, A-3 Blok 3. Kat, 8 Bağımsız bölüm numaralı Mesken İMAR DURUMU: Eyüp Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.06.2012 tarihli S-429 sayılı yazılan ile; Eyüp ilçesi, Göktürk Mahallesi, 4 pafta, 1648 parsel sayılı yer, 19.06.2003 t.t.1i 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama imar Planında Blok nizam H=15.50 m. yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.

HALİHAZIR DURUMU VE EVSAFI: Eyüp İlçesi-Göklürk Merkez mahallesi İstanbul caddesi panayır çayın sokak No. 2 adresinde bulunan 4...