pendik belediyesi mahkemeye verildi


pendik belediyesi mahkemeye verildi

pendik belediyesi mahkemeye

TSKB GYO, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Malazlar Kibrit San. ve Tic. A.Ş.,  06 Kasım 2007 tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın daha önceki 24.11.2010 tarihli özel durum açıklamamıza konu edilmiş 9. İdare Mahkemesi'nin kararı ile iptal edildiği gerekçesiyle, Şirket'imize ait İstanbul İli, Pendik İlçesi, Doğu Mahallesi, 105 Pafta, 865 Ada, 64 Parsel'de kayıtlı olan taşınmaz ("Taşınmaz") üzerinde inşa edilen Pendorya Alışveriş Merkezi için verilen 4 Aralık 2009 tarih ve 101 nolu ve 14 Aralık 2009 tarih ve 104 nolu yapı kullanma izin belgelerinin ("Yapı Kullanma İzin Belgeleri") iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Pendik Belediyesi'ne karşı İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nde ("Mahkeme") 2010/1980 Esas sayılı dosyası ile dava açmıştır.

Mahkeme, 4 Kasım 2010 tarihli kararı ile Taşınmaz üzerinde yer alan Pendorya Alışveriş...