Revizyon koruma amaçlı imar planı ne demek


Revizyon koruma amaçlı imar planı ne demek

Revizyon koruma amaçlı

Revizyon koruma amaçlı imar planı nedir?

Revizyon koruma amaçlı imar planı ile ilgili tanımlamalara, Koruma amaçlı imar planları ve Çevre düzenleme projelerinin hazırlanması, gösterimi, uygulaması, denetimi ve müelliflerine ilişkin usul ve esaslara ait yönetmelik kapsamında yer veriliyor.


Bu yönetmeliğin tanımlar kısmında "Revizyon koruma amaçlı imar planı nedir?" sorusunun yanıtı şu şekilde açıklanıyor;


Revizyon koruma amaçlı imar planı

Mevcut koruma amaçlı imar planının uygulanmasının mümkün olmadığı veya yeni ihtiyaç ve sorunların teknik ve bilimsel gerekçelere dayalı araştırmalar sonucu hazırlanan raporlarla ortaya konulduğu durumlar ile üst ölçekli plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla koruma amaçlı imar planı yapım ilkelerine bağlı olarak, planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek büyük bir kısmının yenilenmesi sonucu elde edilen planına deniyor.
Işıl Seren...