sahibinden satılık yem silosu


sahibinden satılık yem silosu

sahibinden satılık yem

Eskişehir 4. İcra Müdürlüğü, merkeze bağlı Karapazar Köyünde Ümmügül Özdamar adına kayıtlı 60 bin 113 metrekare kullanım alanına sahip araziyi ve üzerindeki yumurta tavukçuluğu yapılan tesisi satışa çıkardı. 

Toplam 1 milyon 980 bin 45 lira tahmini bedelle satışa çıkarılan yumurta çiftliği 27 Aralık 2011 tarihinde yeni sahibini arayacak. Çiftlik, satılamadığı takdirde 6 Ocak 2012 tarihinde yeniden işleme girecek.

Detaylar şöyle:
T.C. ESKİŞEHİR 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ AÇIK ARTTIRMA İLANI
2010/2477 Tal. Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: Aşağıda yazılı taşınmazların açık arttırma suretiyle satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiş olup, ilgililerinin adreslerine tebligat gönderilmiş olup, ilgililerinin adreslerinde tebligat yapılamaması halinde veya adresi bilinmeyenler için satış ilanının ilanen tebligat verine kaim olacağı ilan olunur.

I. TEFERRUAT BİLGİLERİ
Tavukhane   1 adet Yem silosu 2 adet
Tavuk...