şantiye şefi sözleşmesi


şantiye şefi sözleşmesi

şantiye şefi

Şantiye şefliği sözleşme örneği!

Mühendis ve Mimar Odaları Kanunu’na göre müteahhit adına işin yapılmasını teknik ve idari bakımdan yürüten, iş süresince şantiyede bulunan ve müteahhit tarafından kendisine temsil yetkisi verilen kişi, şantiye şefi unvanını alıyor.


Söz konusu şantiye şefinin görevleri üstlenmeden önce, çalışacağı Yapı Müteahhidi ile birlikte sözleşme imzalaması gerekiyor. İmzalanması gereken şantiye şefliği sözleşme örneği aşağıda yer alıyor;


Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi Örneği..


Taraflar

MADDE 1- ………………………………………………… isimli/unvanlı Yapı Müteahhidi ile Şantiye Şefi olarak ……………………………………… arasında aşağıdaki şartlarla bir sözleşme düzenlenmiştir. Bu sözleşmede taraflar Yapı Müteahhidi ile Şantiye Şefi olarak anılacaktır.


İşyeri

MADDE 2- Şantiye şefinin işyeri ……………… ili, ……………… ilçesi, ………………………………………… adresindeki, tapunun ……………… pafta, ……………  ada, …………… parsel numarasıyla kayıtlı olan ve ilgili idareden alınan yapı ruhsatı ve eklerine göre inşa edilecek yapıdır.


Görev...