satış sözleşmesi örneği

satış sözleşmesi örneği

satış sözleşmesi

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi örneği


Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi örneğini sunmadan önce taşınmaz satış vaadi sözleşmesi nedir öncelikle onu açıklayalım. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi noterlerce düzenlenerek tanzim edilen alıcı ve satıcı arasında imzalanan, kesin satış niteliği taşımadan yalnızca satıcının alıcıya satış vaadini tanıyan bir sözleşmedir.Satış vaadi, ilerideki yapılacak satış akdinin taahhüdü niteliğinde olan bir ön akit olarak sayılıyor. Noter dışında hazırlanarak imzaları noterde tasdik edilmiş satış vaadi sözleşmeleri geçersiz sayılıyor. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi örneği aşağıda yer alıyor;


Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi örneği 


1. TARAFLAR


İşbu sözleşme, bir taraftan ...............................adres............................ adresinde yerleşik ................SATICI ADI/UNVANI...................... (bundan böyle kısaca “Satıcı” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan  ...................... .adres ...................................... adresinde yerleşik (  ..............ALICI ADI/UNVANI................) (bundan böyle kısaca “Alıcı” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde imzalanmıştır.


2. SÖZLEŞMENİN...