satış vaadi sözleşmesi zamanaşımı


satış vaadi sözleşmesi zamanaşımı

satış vaadi sözleşmesi

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi zamanaşımı!


Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, satış taahhüdü niteliğinde alıcı ve satıcı arasında noterlerce düzenlenen satış sözleşmesi öncesi ön sözleşme olarak karşımıza çıkıyor. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi alıcıya kesin bir mülkiyet hakkı tanımıyor. Satış vaadi sözleşmesinin tapuya şerhi şartı koşuluyor.Peki taşınmaz satış vaadi sözleşmesi zamanaşımı süresi nedir? Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde zamanaşımı var mıdır? İşte sorularınızın cevabı..Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi zamanaşımı süresi kanunlarda kesin olarak öngörülmediği için Borçlar Kanunu'nun 125. maddesindeki 10 yıllık süre zarfı baz alınıyor. Buna göre sözleşme tarihinden itibaren 10 yıl içinde işlem görmeyen sözleşmeler zamanaşımına uğruyor ve geçersiz sayılıyor. Zamanaşımı süresinin dolması halinde, sözleşmeye bağlı hakkın dava yolu ile talep edilmesi mümkün olmuyor. Ancak bu süreye uyması için satış vaadi sözleşmesinin şekil şartına...