şehir planları


şehir planları

şehir


İmar planı ne demektir?


İmar planı, imar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren üzerine kadastral durumu da işlenmiş plana deniyor. 

İmar planı bir arsanın imar planına ve imar yönetmeliğine göre nasıl kullanılabileceğini bildiren ve belediyece düzenlenerek istek üzerine arsa sahibine verilen belgedir. İmar parselinin boyutlarını, sınırlarını imar planında kullanım şeklini ve yapılacak yapının teknik şartlarını belirten belgedir. İmar durumları bölgenin gelişimine bağlı olarak değişikliğe uğrayabilir.


İmar planı ne demektir?

İmar bir arsanın yapılabilir bina durumunu gösterir planı ve notlarıdır. İmar durumu belediyeden alınır- öğrenilir. İmar durumu, bir arsanın üzerine ne kadar ve ne amaçlı yapı inşa edilebileceğini gösterir. Belediyeler şehrin düzgün gelişmesi için Şehir Planları yaparlar. Bunun için Şehir Plancıları 1/100.000...