sığınak yönetmeliği son hali

 • sığınak yönetmeliği son
  sığınak yönetmeliği son hali
  2014-05-15 13:52:31
  Sığınaklara ilişkin yasal mevzuat en son 31 Aralık 2010 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Sığınak yönetmeliği 2014 ve Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelikteki esaslar..
 • Sığınak Yönetmeliği
  Sığınak Yönetmeliği 2013!
  2013-06-06 11:54:14
  3194 sayılı İmar Kanununa göre düzenlenen "Sığınak yönetmeliği 2013" ve yönetmelik detayları haberimizde...
 • Bina sığınak
  Bina sığınak yönetmeliği!
  2014-09-24 10:51:15
  3194 sayılı İmar Kanunu'nun 36 ve 44 üncü maddeleri gereğince hazırlanan bina sığınak yönetmeliği sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor. İşte sığınak esasları...
 • Belediye meclisi çalışma
  Belediye meclisi çalışma yönetmeliği son hali!
  2014-08-21 07:59:09
  21 Ağustos 2014 tarihinde Belediye meclisi çalışma yönetmeliğinin 5, 6, 11, 17, 18 ve 21. maddelerinde değişiklikler yapıldı. İşte belediye meclisi çalışma yönetmeliği son hali...
 • İmar yönetmeliği son
  İmar yönetmeliği son hali!
  2014-05-27 17:43:06
  22 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gereğince, 1 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen madde ertelendi. İşte imar yönetmeliği son hali..
 • Sığınak yönetmeliği
  Sığınak yönetmeliği 2014!
  2014-05-15 13:52:31
  Sığınaklara ilişkin yasal mevzuat en son 31 Aralık 2010 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Sığınak yönetmeliği 2014 ve Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelikteki esaslar..
 • Site sığınak
  Site sığınak yönetmeliği!
  2014-04-01 13:56:31
  Site sığınak yönetmeliği gereğince 12 ve daha az bağımsız bölümü olan sadece konut kullanımlı yapılarda sığınak zorunlu olmazken daha fazla bağımsız bölüme sahip yapılarda sığınak zorunlu oluyor...
 • Sığınak
  Sığınak denetimi!
  2014-04-01 10:22:32
  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Sığınak Yönetmeliği" hükümlerine göre sığınak denetimi nasıl olur? Sığınaktan kim sorumlu olur?
 • Sığınak kiraya verilir
  Sığınak kiraya verilir mi?
  2014-03-21 15:13:15
  Sığınak yönetmeliği gereğince yapıların bodrum katlarında veya bahçelerinde yapılacak sığınaklar kat maliklerinin müşterek mülkü olarak tapuya tescil ediliyor. Peki, sığınak kiraya verilir mi? İşte yanıtı...
 • Sığınak
  Sığınak havalandırması!
  2013-09-10 15:21:41
  Sığınak Yönetmeliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 36 ve 44 üncü maddeleri gereğince hazırlandı. Söz konusu yönetmeliğe göre, sığınaklarda çeşidi ne olursa olsun sığınak havalandırması bulunması gerekiyor...
 • Sığınak
  Sığınak büyüklüğü!
  2013-09-10 15:11:20
  Apartmanda ortak alan kapsamında yer alan sığınak büyüklüğü ne kadar olmalı? Sığınak alan hesabına hangi bölümler dahil edilmeli? İşte sığınakların büyüklüğü ile ilgili Sığınak Yönetmeliği kapsamında yer alan esaslar...
 • Apartman sığınağının kiraya
  Apartman sığınağının kiraya verilmesi!
  2013-09-10 14:58:40
  Kat Malikleri, ortak alanlar kapsamına giren apartman sığınaklarını kiraya verilebiliyor mu? İşte Sığınak Yönetmeliği kapsamında yer alan apartman sığınağının kiraya verilmesi ile ilgili yasal hükümler...
 • Genel sığınaklar
  Genel sığınaklar nelerdir?
  2013-09-10 14:42:26
  Genel sığınak yapılarının, 19910 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sığınak Yönetmeliği ve 21624 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmesi gerekiyor. Peki bu yapılar nelerdir? Genel sığınaklar nelerdir?
 • Sığınak
  Sığınak nedir?
  2013-09-10 14:25:10
  Sığınak Yönetmeliği, 3194 sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik olarak 23804 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre sığınak nedir?
 • Sığınak Yönetmeliği
  Sığınak Yönetmeliği 2013!
  2013-06-06 11:54:14
  3194 sayılı İmar Kanununa göre düzenlenen "Sığınak yönetmeliği 2013" ve yönetmelik detayları haberimizde...

sığınak yönetmeliği son hali

sığınak yönetmeliği son

Sığınak yönetmeliği 2014!

Özel sığınaklar; Özel veya kamuya ait bina ve tesislerin öncelikle en alt bodrum katlarında ya da toprağa oturan kısımlarında veya bina içinde yapılamıyorsa uygulama imar planı ya da planda hüküm yoksa 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile belirlenen yapı yaklaşma mesafesine aykırı olmamak kaydıyla bahçelerinde, yer üstünde veya yeraltında radyoaktif serpinti etkilerine, kimyasal ve biyolojik harp maddelerine, nükleer silahların zayıflamış basınç ve ısı tesirlerine ve konvansiyonel silahların parça tesirlerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen serpinti sığınaklar olarak tanımlanıyor.


Sığınaklara ilişkin yasal mevzuat en son 31 Aralık 2010 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.


SIĞINAK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK


             MADDE 1 – 25/8/1988 tarihli ve 19910 sayılı...