Sismik yapı yalıtımı ne demektir


Sismik yapı yalıtımı ne demektir

Sismik yapı yalıtımı

Sismik yalıtım nedir?

Deprem hareketli yüklerinin; mühendislik yapılarına, köprü ve viyadüklere verebileceği zararların önlenebilmesi, can ve mal kayıplarının en aza indirilebilmesi ve ulaşımın sağlanabilmesi amacıyla deprem izolatör sistemleri olarak da ifade edilen sismik yalıtım sistemleri ve donanımları geliştirilmiştir. Buna göre sismik yalıtım nedir, diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım.


Sismik yalıtım

Yapıların deprem etkilerinden korunması amacıyla geliştirilen sistem, sismik yalıtım olarak ifade ediliyor. Söz konusu sismik yalıtım ile bir yapıyı etkileyen deprem yükleri azaltılmasını amaçlanıyor.


Bir diğer ifade ile "Sismik yalıtım yapının depreme dayanma kapasitesini arttırmak yerine, binaya gelen sismik enerjiyi binaların periyodunu uzatarak azaltma esasına dayanan depreme dayanıklı bir düzenleme yaklaşımı" olarak da ifade ediliyor.


Sismik yalıtım avantajları

- Yüksek can güvenliği,

- Minimum bakım gereksinimi,

- Araştırma ve geliştirme projelerinin korunması,

- Yapının taşıyıcı sistemi ve mimarî elemanlarında...