site sakinlerinin hakları nelerdir


site sakinlerinin hakları nelerdir

site sakinlerinin hakları

Site sakinlerinin hakları nelerdir?

Apartman ve konut sitelerinde ikamet eden sakinlerin sahip olduğu hak ve sorumlulukları Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında açıklanıyor. Kanuna göre öncelikle yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şartı aranıyor. 


Kat maliklerinin 33 üncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklı bulunuyor. Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlıyor.


Konut sitelerinde kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanıyor. 


Ayrıca önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak...