site yöneticisinin görevleri

 • site yöneticisinin
  site yöneticisinin görevleri
  2013-11-18 10:29:39
  Site yönetimine seçilen yöneticinin veya yönetim kurulunun görevleri nelerdir? Site yönetiminin yetkileri nelerdir? İşte 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan site yönetimi ile ilgili esaslar...
 • Site yönetim planını
  Site yönetim planını kim hazırlar?
  2013-09-12 07:47:30
  Site yönetim planı, söz konusu site için alınmış kararlar doğrultusunda hazırlanıyor. Site yönetim planında sitenin nasıl yönetileceğine ilişkin hususlara yer veriliyor. Peki site yönetim planını kim hazırlar?
 • Site yönetimi
  Site yönetimi yönetmeliği!
  2013-05-23 15:55:02
  Site yönetimi ile ilgili hükümler, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun "Beşinci Bölüm"ünde yer alıyor. Söz konusu site yönetimi yönetmeliği için haberimizi inceleyebilirsiniz...
 • Site yöneticilerinin görev
  Site yöneticilerinin görev ve sorumlulukları!
  2013-05-22 16:29:24
  Birden fazla apartman binasına sahip sitelerin, bir yöneticisi ya da yönetim kurulunun olması gerekiyor. Söz konusu site yöneticilerinin görev ve sorumlulukları için haberimizi inceleyebilirsiniz...
 • Site yöneticisinin cezai
  Site yöneticisinin cezai sorumluluğu nedir?
  2014-09-24 15:03:19
  Kat Mülkiyet Kanunu'na göre anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması zorunlu oluyor. Peki, site yöneticisinin cezai sorumluluğu nedir? İşte, Site yöneticisinin cezai sorumlulukları..
 • Bina yöneticisinin
  Bina yöneticisinin görevleri!
  2014-07-15 15:25:45
  Kat malikleri genel kurul toplantısında seçilen bina yöneticisinin kat maliklerine ve anagayrimenkule karşı bazı sorumlulukları bulunuyor. Bina yöneticisinin yapmakla yükümlü olduğu bazı işlerde bulunuyor. Peki, bina yöneticisinin görevleri nelerdir?
 • Bina yöneticisinin
  Bina yöneticisinin görevleri!
  2014-07-11 10:19:44
  Bina yönetici seçimi genel kurul toplantılarında yapılıyor. Bina yöneticisi, bina dışından da seçilebiliyor. Kat malikleri tarafından seçilen yöneticinin taşınmaz ve bina üzerinde sorumlulukları oluyor. Peki, Bina yöneticisinin görevleri nelerdir?
 • Site yönetimi ne
  Site yönetimi ne zaman toplanır?
  2014-07-04 17:37:02
  Site yönetimi toplantıları kat maliklerinin belirledikleri konuları karara bağlamaları için düzenleniyor. Bunun için site yöneticisinin toplantı davetinde bulunması gerekiyor. Peki, site yönetimi ne zaman toplanır?
 • Site yöneticisinin yetkileri
  Site yöneticisinin yetkileri nelerdir?
  2014-06-05 09:56:15
  Toplu yapı yönetiminin görev, hak, sorumluluk ve yetkilerine Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer veriliyor. Peki, site yönetimi hangi kararları almakla yetkilidir? Site yöneticisinin yetkileri nelerdir?
 • Site denetçisi görevleri
  Site denetçisi görevleri nelerdir?
  2014-01-15 10:50:31
  Site yöneticisinin yerine getirmek ile yükümlü olduğu görev ve sorumluluklarını yerine getirip getirmedikleri denetçiler tarafından denetliyor. Buna göre site denetçisi görevleri nelerdir? İşte denetçinin görevleri...
 • Site yönetiminin dava
  Site yönetiminin dava ehliyeti!
  2014-01-15 10:06:45
  Site yönetiminin dava ehliyeti var mıdır?: Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre site yöneticisinin görev ve yetkileri arasında dava ve icra takibi yapılması da yer alıyor..
 • Site yöneticisinin
  Site yöneticisinin sorumluluğu!
  2013-11-18 11:27:20
  Kanuna göre site yöneticisinin sorumluluğu kapsamında, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu olmak yer alıyor. Kat malikleri kurulu toplantısı, site yöneticisi tarafından açılıyor...
 • Apartman temizlik
  Apartman temizlik yönetmeliği!
  2013-09-17 12:08:50
  Apartman yöneticisinin görevleri arasında apartman temizliğinin sağlanması ve kontrol edilmesi de yer alıyor. Apartmanda bahçe ve havuzun da olması durumunda bunlar için ayrı yönetim planının hazırlanması gerekiyor...
 • Davut Güloğlu hacze
  Davut Güloğlu hacze kızdı site yöneticisine masa fırlattı!
  2013-09-14 10:33:00
  Oturduğu sitenin aidatını ödemediği gerekçesiyle evine haciz gelen şarkıcı Davut Güloğlu'nun, tartıştığı site yöneticisinin üzerine masa fırlattığı öne sürüldü. Güloğlu emniyette "Çocuklarımın önünde haciz gerçekleştirdiler" dedi.
 • Site yönetimi kaç
  Site yönetimi kaç yılda bir seçilir?
  2013-09-12 08:13:59
  Site yönetimi için seçilen site yöneticisinin veya site yönetim kurulu kaç yıl görevde bulunuyor? Bir yönetici, bir sonraki yönetim seçimlerinde tekrar atabiliyor mu? Site yönetimi kaç yılda bir seçilir?
 • Site yöneticisinin
  Site yöneticisinin hakları!
  2013-09-05 14:46:46
  Site yöneticisinin veya site yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının yanı sıra, hakları da bulunuyor. Peki buna göre site yöneticisinin hakları neledir? İşte site yöneticisi hakları...
 • Site yönetimi denetim
  Site yönetimi denetim kurulu görevleri!
  2013-05-22 16:43:00
  Site yaşantısının olduğu konutlarda, site yönetimi kurulunun oluşturulması ve görevlerini yerine getirmesi gerekiyor. Görevlerin gereğince yerine getirilip getirilmediğini denetçiler gözlemliyor. İşte site yönetimi denetim kurulu görevleri...

site yöneticisinin görevleri

site yöneticisinin

Site yönetiminin yetkileri!

Apartman ve konut siteleri gibi anagayrimenkullerin yönetimi, yönetici veya yönetim kurulu tarafından sağlanıyor. Site yönetiminin yetkileri, görevleri ve sorumlulukları Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında ele alınıyor.


Kanuna göre site yöneticisinin görevleri genel olarak; Genel yönetim işlerinin görülmesi, defter tutulması ve belgelerin saklanması ve işletme projesinin yapılması olarak ifade ediliyor. Site yönetiminin yetkileri ve görevleri şu şekilde sıralanıyor:


Yöneticinin görevleri: 

1. Genel yönetim işlerinin görülmesi: 

Madde 35 – Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür: 


a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi; 

b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin 

alınması; 

c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi; 

d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi...