site yönetim planı örneği

 • site yönetim planı
  site yönetim planı örneği
  2014-01-16 11:55:31
  Site yönetim planı yapılırken, site yönetim plan örneğinin nasıl çıkarılacağı merak edilir. Site yönetim planı değişikliği, site yönetim kanununa göre site yönetimi tarafından nasıl gerçekleştirilir? İşte cevapları…
 • Site yönetim planı
  Site yönetim planı nasıl yapılır?
  2013-10-20 12:35:12
  Konut sitelerinde "Site yönetim planı nasıl yapılır?" Yönetim planınında alınacak ve uygulanacak kararları kim alıyor? İşte site yönetimi ile ilgili kanun hükümleri bu haberde...
 • Yönetim planı
  Yönetim planı değişikliği!
  2013-09-12 08:45:00
  Site yönetimi için, yöneticiler tarafından hazırlanan site yönetim planı nasıl değiştirilir? Yönetim planı değişikliği nasıl yapılır? İşte Site yönetimi ile ilgili esasların düzenlendiği kanun hükümleri...
 • Site yönetim planını
  Site yönetim planını kim hazırlar?
  2013-09-12 07:47:30
  Site yönetim planı, söz konusu site için alınmış kararlar doğrultusunda hazırlanıyor. Site yönetim planında sitenin nasıl yönetileceğine ilişkin hususlara yer veriliyor. Peki site yönetim planını kim hazırlar?
 • Site yönetimi kaç
  Site yönetimi kaç kişiden oluşur?
  2013-09-11 16:12:21
  Bir yapıda sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölüm olması halinde yöneticinin atanması kanunen zorunlu tutuluyor. Buna bağlı olarak konut sitelerinde de yönetici ataması yapılıyor. Peki, site yönetimi kaç kişiden oluşur?
 • Site yönetim planı
  Site yönetim planı ana sözleşmesi!
  2013-09-11 15:56:18
  Konut siteleri, site yönetim kurulu tarafından hazırlanacak site yönetim planı ana sözleşmesi ile yönetiliyor. Söz konusu site yönetim planı ana sözleşmesi kapsamında, site ile ilgili tüm esaslara yer veriliyor...
 • Site yönetim planı
  Site yönetim planı örneği!
  2013-09-11 15:15:09
  Site yönetim kurulu tarafından hazırlanması gereken site yönetim planı kapsamında, ana gayrimenkulün yönetimine, ana gayrimenkulün bölümlerine, ana gayrimenkulde uyulması gereken kural ve yasaklara ve dairelerin kullanım şekli gibi hususlara yer veriliyor
 • Örnek site yönetim
  Örnek site yönetim planı!
  2013-06-14 10:49:01
  Apartmanlarda ve sitelerde sekizden fazla bağımsız bölümün olması halinde yöneticinin seçilmesi ve bir yönetim planının oluşturulması gerekiyor. Söz konusu örnek site planı haberimizde bulunuyor...
 • Yönetim planı nasıl
  Yönetim planı nasıl değiştirilir?
  2014-04-01 17:16:32
  Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenliyor. Peki, site yönetim planı nasıl değiştirilir?
 • Site yönetim
  Site yönetim planı!
  2014-01-16 11:55:31
  Site yönetim planı yapılırken, site yönetim plan örneğinin nasıl çıkarılacağı merak edilir. Site yönetim planı değişikliği, site yönetim kanununa göre site yönetimi tarafından nasıl gerçekleştirilir? İşte cevapları…
 • Site yönetim planı
  Site yönetim planı nasıl yapılır?
  2013-10-20 12:35:12
  Konut sitelerinde "Site yönetim planı nasıl yapılır?" Yönetim planınında alınacak ve uygulanacak kararları kim alıyor? İşte site yönetimi ile ilgili kanun hükümleri bu haberde...
 • Kat malikleri yönetim
  Kat malikleri yönetim planı!
  2013-09-13 08:45:39
  Apartman ve site gibi sekizden fazla bağımsız bölüme sahip binaların yönetilmesi gerekiyor. Yöneticinin, kat malikleri kurulu toplantısında alınan kararlara istinaden kat malikleri yönetim planı hazırlaması gerekiyor...
 • Yönetim planı
  Yönetim planı değişikliği!
  2013-09-12 08:45:00
  Site yönetimi için, yöneticiler tarafından hazırlanan site yönetim planı nasıl değiştirilir? Yönetim planı değişikliği nasıl yapılır? İşte Site yönetimi ile ilgili esasların düzenlendiği kanun hükümleri...
 • Site yönetim planını
  Site yönetim planını kim hazırlar?
  2013-09-12 07:47:30
  Site yönetim planı, söz konusu site için alınmış kararlar doğrultusunda hazırlanıyor. Site yönetim planında sitenin nasıl yönetileceğine ilişkin hususlara yer veriliyor. Peki site yönetim planını kim hazırlar?
 • Site yönetim planı
  Site yönetim planı ana sözleşmesi!
  2013-09-11 15:56:18
  Konut siteleri, site yönetim kurulu tarafından hazırlanacak site yönetim planı ana sözleşmesi ile yönetiliyor. Söz konusu site yönetim planı ana sözleşmesi kapsamında, site ile ilgili tüm esaslara yer veriliyor...
 • Site yönetim planı
  Site yönetim planı örneği!
  2013-09-11 15:15:09
  Site yönetim kurulu tarafından hazırlanması gereken site yönetim planı kapsamında, ana gayrimenkulün yönetimine, ana gayrimenkulün bölümlerine, ana gayrimenkulde uyulması gereken kural ve yasaklara ve dairelerin kullanım şekli gibi hususlara yer veriliyor
 • Örnek site yönetim
  Örnek site yönetim planı!
  2013-06-14 10:49:01
  Apartmanlarda ve sitelerde sekizden fazla bağımsız bölümün olması halinde yöneticinin seçilmesi ve bir yönetim planının oluşturulması gerekiyor. Söz konusu örnek site planı haberimizde bulunuyor...
 • Apartman yönetim planı
  Apartman yönetim planı nedir?
  2013-06-06 09:05:14
  Apartman yönetim planı nedir? Apartman yönetim planı oluşturmak hangi yapılarda zorunludur? Merak ediyorsanız, yanıtı ve detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...
 • Apartman yönetim planı
  Apartman yönetim planı nasıl oluşturulur?
  2013-05-02 16:13:23
  Bir binada apartman yönetim planı nasıl oluşturulur merak ediyorsanız, konu ile ilgili detaylar için haberimizi inceleyebilirsiniz...
 • Yönetim planı ile
  Yönetim planı ile sitelerde ortak alan idaresi kurulabilir!
  2012-01-12 04:59:00
  Tapu dairesinden alınacak bir yönetim planı örneği ile site bazında yönetim kurulabilir
 • Kat irtifakı kurulurken
  Kat irtifakı kurulurken yönetim planı sunulacak!
  2010-10-31 00:00:00
  Tamer Heper: 'Kat irtifakı kurulurken yönetim planı sunma mecburiyeti var. Bu nedenle tapu dairesinde zaten binanın yönetim planı mevcut.Ancak her yılki kat malikleri toplantısında yapılan yönetim planı değilişletme projesi'

site yönetim planı örneği

site yönetim planı


SİTE YÖNETİM PLANI

 


.......................... S İ T E S İ


YÖNETİM PLANI


A - GENEL HÜKÜMLER


Madde 1 - Bu yönetim planı, ............... İli, .............. İlçesi, ............ Mahallesi, .................. Caddesi, Tapunun ....... pafta, ......... ada, ........ parselinde kayıtlı ....................... m²'lik arsa ve üzerindeki .......... blokta toplam ............ bağımsız bölümden oluşan ..................... SİTESİ adlı sitedeki bloklar için kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmünde olup, Site bu Yönetim Planına göre yönetilir.


Blokların adları : .............. APARTMANI, ............ APARTMANI, ............. APARTMANI ve ............... APARTMANI'DIR.


Madde 2 - Tapu siciline bağımsız bölüm olarak tescil edilen yerler dışında kalan bilumum yerler ortak yer olarak kabul edilmiştir. Ortaklaşa kullanmaya ve faydalanmaya yarayan ortak yerler şunlardır : Otoparklar, yollar, bahçe ve yeşil alanlar, trafo merkezi, su depoları, kanalizasyon sistemi, çevre...